Vegyi áru eladó

Ágazat megnevezése: Kereskedelem
Szakképesítés azonosító száma: 04163012
Szakképesítés megnevezése: Vegyi áru eladó
KEOR kód: 0416

Vegyi áru eladó képzés munkaterülete
A vegyiáruk jelentős része az egészségre és a környezetre ártalmas, ezért a velük kapcsolatban végzett kereskedelmi feladatok az átlagosnál szélesebb körű ismereteket igényelnek. A Vegyiáru eladó közvetlen személyes kapcsolatban áll a vevőkkel, tájékoztatja és kiszolgálja a vásárlókat. Tisztában van a vegyiáru termékkörének raktározási, tárolási előírásaival, képes a raktárban alkalmazott eszközök, gépek, berendezések szakszerű használatára. Kreatívan a biztonsági szabályok betartásával helyezi ki a vegyiáru termékeket az eladótérbe. Az értékesítési területnek megfelelő kihelyezéseket megépíti, kialakítja, ismeri a veszélyes, kiemelten veszélyes osztályba sorolt vegyiáru termékek értékesítésének szabályait. A szezonalitásnak megfelelő termékcsoportokat ismeri. Tudja a termékek veszélyességi kategóriáit, és a hozzájuk tartozó termékjelöléseket, szimbólumokat. Szakszerű tájékoztatást nyújt a vásárlók számára, felelősséget vállal az általa átadott termékinformációk megfelelőségéért. Árut és kiegészítő termékeket ajánl a vásárló igényeinek megfelelően az árukészletből / katalógusból. Tudatos szakemberként digitális eszközök használatával biztosítja a készletpontosságot, a helyes fogyasztói ár feltüntetését. Betartja a munkavédelmi, környezetvédelmi, higiéniai, biztonsági előírásokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • Közreműködik az áruátvétel folyamatában.
 • Részt vesz a vegyiáruk raktározásában, eladásra történő előkészítésében.
 • Részt vesz a készletgazdálkodásban, az optimális készletnagyság fenntartásában.
 • Áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben.
 • A vegyiáru termékeket a felhasználási területüknek megfelelően, a biztonsági előírások alkalmazásával helyezi ki és adja át a vásárló számára.
 • Kialakítja az üzlet polcképét, árufeltöltést végez.
 • Részt vesz a kereskedelmi akciók megjelenítésében.
 • Összeállítja az akciós árcímkéket, feliratokat a kihelyezéshez. Fogyasztói árat számol.
 • Vezeti a vegyiáru kereskedelembe n szükséges dokumentumokat, bizonylatokat.
 • Alkalmazza a környezetvédelmi és energiagazdálkodási előírásokat.
 • Megfelelő empátiával kezeli a vásárlói észrevételeket, panaszokat.
 • Az üzletben kapható termékek tárolásánál, értékesítésénél képes figyelembe venni a termékek csomagolásán található címkéket és veszélyességi piktogramokat.
 • Akciós fogyasztói árat számol

Vegyi áru eladó képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

Vegyi áru eladó képzés időtartama
Óraszám: 80 óra

Vegyi áru eladó képzés munkaerő-piaci relevanciája
A fokozatosan előre törő online és a diszkont jellegű értékesítési csatornákkal, a hagyományos kereskedelmi szereplők, csak a jól képzett munkaerővel, specializált választékkal vehetik fel a versenyt. A vegyiáruk környezettudatos használatának ismerete társadalmi elvárás minden állampolgár felé. A szakszerű és azonnali tájékoztatás lehetősége leghatékonyabban a vásárlás alkalmával valósulhat meg, ezért kiemelten fontos a hagyományos értékesítést alkalmazó üzletek eladóinak képzése. A vegyi, vagy vegyes kereskedésekben kiemelkedő szerephez jut az áruk megjelenítése, a vevő és az eladó közötti interakció, a kommunikáció, az áruismeret. A vegyiáru eladó szakképesítést megszerzőknek ismerniük kell a hagyományos és a modern készletgazdálkodás, áruforgalom alapjait a leghatékonyabb működés és a versenyképesség érdekében. A képzés különösen fontos az alacsony lélekszámú településeken működő vagy a 200 m2 -nél kisebb alapterületű vegyeskereskedések tulajdonosai, alkalmazottai, valamint minden vegyiáru üzlet nyitását tervező vállalkozó számára.

A vizsgára bocsátás feltételei A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.
Vizsgatevékenység: gyakorlati és írásbeli vizsga
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont