Vagyonvédelmi rendszerszerelő

Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat
Szakképesítés azonosító száma: 10324020
Szakképesítés megnevezése: Vagyonvédelmi rendszerszerelő
KEOR kód: 1032

Vagyonvédelmi rendszerszerelő képzés munkaterülete
A vagyonvédelmi rendszerszerelő szakképesítéssel rendelkező személy objektumok, ingóságok technikai védelmével kapcsolatos igények pontos, szakszerű kielégítésére hivatott olyan szakember, aki a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelően irányítással, vagy önállóan végzi munkáját. Munkaköre gyakorlása során a hatályos jogszabályok, az érvényben lévő szabványok, MABISZ ajánlások alapján az ügyfél igényének megfelelő szervezési, – kivitelezési javítási, beállítási munkákat teljesít. Ennek érdekében körültekintő helyzetfelmérést, kockázatelemzést végez és árajánlatot ad. Az árajánlat elfogadása után vázlatokat, rajzokat, leírásokat és ütemtervet készít, valamint előkészíti a szükséges eszközöket, berendezéseket. Telepíti a védett területre a bel- és/vagy kültéri biztonságtechnikai-, valamint a biztonsági videó megfigyelő és képrögzítő rendszereket. A különféle rendszereket számítógéppel felprogramozza és elvégzi a rendszer beállítását, próbáját. Képes és kész számítógépet, internetet alkalmazói szinten önállóan használni, biztonságtechnikai rendszereket tervdokumentáció alapján kiépíteni, az általa telepített/beépített védelmi eszközöket, berendezéseket üzemeltetni, meghibásodás esetén a hiba detektálását és javítását elvégezni. Érthető, egyértelmű tájékoztatást ad szakszerű használatra vonatkozóan az ügyfélnek/kezelőnek. A kivitelezett rendszerek megvalósult állapotát dokumentálja, ez alapján elkészíti az elszámolást és a munkafolyamat lezárását. Biztonságtechnikai, – védelmi rendszer (elektronikus, mechanikai) kialakításához tanácsot, szakmai véleményt ad. Olyan személynek ajánlható e szakképesítés, aki elkötelezett a vagyonvédelem technikai kiszolgálása iránt, szeret elektronikai szereléseket végezni, ilyen kihívásoknak eleget tenni.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • A hatályos jogszabályok, szabványi előírások, ajánlások és a megrendelői igények ismeretében körültekintő módon helyszíni felmérést és kockázatelemzést végezve, az erőforrás- és időszükséglet alapján elkészíti és átadja a megrendelésre vonatkozó vázlatokat, ajánlatokat az ügyfélnek.
 • A speciális vagyonvédelmi, munka – környezetvédelmi szabályok és a vonatkozó szabványok, gyártói elvárások alapján elkészíti a vállalási ütemtervet a munkaműveletre vonatkozóan.
 • Az ügyfél által megrendelt bel, – és/vagy kültéri biztonságtechnikai rendszereket (beléptető, – behatolásjelző, – videó megfigyelő és képrögzítő rendszer, szünetmentes áramforrás, elektromos és optikai rendező) telepíti, kiépíti a szükséges jelátviteli utakat, programozza a vezérlő egységet.
 • Elektromechanikus és elektronikus műszerekkel végzi a vagyonvédelmi rendszer és annak elemei vizsgálatát, a hálózat üzemi para métereinek villamos mérését, beállítását.
 • A megfelelő technika és szerszámok alkalmazásával végzi a védendő objektum elektromos védő csőhálózatai, vezetékei kiépítését, biztonságtechnikai eszközei szerelését, javítását, karbantartását.
 • A vállalt szerelésijavítási vagy rendszer kiépítési munka eredményét még az átadás előtt körültekintően teszteli és listát készít a beépített anyagokról, eszközökről.
 • A kivitelezési munkafolyamatot előírásszerűen dokumentálja, valamint a pénzügyi szabályok szerint elszámol a költségekkel.
 • Közérthető módon tájékoztatja az ügyfelet/megrendelőt a telepített eszközök, berendezések hibátlan működtetéséről.
 • Szakszerű tanácsot ad a korszerű objektumvédelem technikai megoldásaira vonatkozóan a megrendelőnek/üzemeltetőnek.

Vagyonvédelmi rendszerszerelő képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: az alábbiak közül bármelyik szakképesítés, illetve végzettség megléte szükséges:

 • OKJ 34 522 03 Elektronikai műszerész,
 • OKJ 34 522 01 Elektromechanikai műszerész,
 • OKJ 33 523 02 Távközlési és informatikai hálózatszerelő,
 • OKJ 34 522 04 Villanyszerelő,
 • OKJ 54 523 01 Automatikai technikus,
 • OKJ 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő,
 • OKJ 31 522 01 Elektronikai gyártósori műszerész, – OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus, – OKJ 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus,
 • OKJ 32 521 02 Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő,
 • OKJ 34 523 01 Mechatronikus-karbantartó,
 • OKJ 32 521 04 Órás,
 • OKJ 51 523 01 PLC programozó,
 • OKJ 54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető,
 • OKJ 54 523 05 Távközlési technikus,
 • OKJ 51 523 02 Távközlési üzemeltető,
 • OKJ 31 523 01 Távközlési és informatikai hálózatszerelő,
 • OKJ 35 522 01 Audio- és vizuáltechnikai műszerész,
 • OKJ 55 523 05 Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus,
 • OKJ 55 523 01 Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus,
 • OKJ 55 523 02 Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus,
 • OKJ 55 523 03 Gerinchálózati rendszerüzemeltető szakképesítés,
 • 4 0713 04 02 Elektronikai műszerész,
 • 4 0713 04 07 Villanyszerelő,
 • műszaki mérnökasszisztens,
 • mérnökinformatikus,
 • üzemmérnök-informatikus,
 • repülőmérnök,
 • mechatronikai mérnök,
 • villamosmérnök,
 • energetikai mérnök,
 • gépészmérnök,
 • jármű-üzemmérnök,
 • biztonságtechnikai mérnök.

Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama:

Vagyonvédelmi rendszerszerelő képzés időtartama
Óraszám: 200 óra

Vagyonvédelmi rendszerszerelő képzés munkaerő-piaci relevanciája
A vagyonvédelem szerepe az állampolgárok jövedelmi-vagyoni különbségeinek növekedésével párhuzamosan és folyamatosan nő. Abban az esetben, amikor az állam által szolgáltatott biztonság szintje adott személynek, vállalkozásnak már nem elégséges, akkor vagyonvédelmi szolgáltatást vásárol valamely magánbiztonsági cégtől. A különféle ingóságok, munkahelyek, egyéb ingatlanok és azok értékeinek megvédése élőerős, technikai jellegű, de leginkább komplex megoldásokon alapszik. A védelmet igénylő objektumok technikai jellegű védelmének megvalósításában vehetnek részt a vagyonvédelmi rendszerszerelő szakmai képzést sikeresen teljesítő személyek. Mindennapi munkájukkal hozzájárulnak adott közigazgatási terület, hely közbiztonságához, az ott élők nyugalmához. A vagyonvédelmi rendszerszerelői képesítéssel rendelkezők könnyen és gyorsan találnak a képesítésüknek megfelelő munkahelyet a vagyonvédelmi szolgáltatások iránti bővülő igények kielégítése okán.

A vizsgára bocsátás feltételei A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.
Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont