Bútorbolti eladó

Ágazat megnevezése: Kereskedelem
Szakképesítés azonosító száma: 04163010
Szakképesítés megnevezése: Bútorbolti eladó
KEOR kód: 0416

Bútorbolti eladó képzés munkaterülete
A bútorbolti eladó az árukészletet szakszerűen előkészíti, bemutatását minőségorientált módon, a termékek kihelyezésére vonatkozó szabályok, a tisztasági előírások valamint a marketing szempontok figyelembevételével. Kihelyezi a szükséges tájékoztatókat, katalógusokat, színmintákat, értékesítést elősegítő eszközöket. Kreatív javaslatokkal él az enteriőrök berendezésére vonatkozóan, biztosítja a termék és környezetének dekorációját. Feltünteti az eladási árakat. Nyomon követi a bútor- és lakberendezési területen megvalósuló fejlesztéseket és trendeket. Felméri a vásárló igényeit, ajánlja és bemutatja a termékeket. Tájékoztat a bútorok használati, kezelési jellemzőiről. Ajánlást ad a kiegészítő szolgáltatásokról, igény szerint megszervezi azokat. Értékesít, megállapodást köt, előjegyzést vesz fel, felvilágosít az áruhitel lehetőségeiről. Szakszerűen használja a pénztárgépet és a munkáját segítő analóg és digitális berendezéseket, eszközöket. A fogyasztói érdekvédelemnek, minőségirányítási előírásoknak megfelelően intézi a vevő reklamációkat. Elvégzi az online értékesítést, kezeli a vásárlói adatbázis. Pontosan vezeti a működtetéshez előírt nyilvántartásokat.

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):

  • A szakmai képzés a munkaerő-piaci kereslet kielégítésére törekszik, a bútorbolti eladó szakmai képzés az ágazatban már régóta megfogalmazott hiányt elégít ki.
  • A bútorok az emberek szinte legfontosabb – az életminőségüket befolyásoló – tárgyai. A bútorkereskedelem területén az eladók szerepe kiemelten hangsúlyos, a megfelelően képzett személyek meghatározhatják az emberek mindennapjait és életminőségüket otthon éppúgy, mint munkahelyükön. Mindezekhez a tanácsadási, majd a döntési folyamatok elősegítéséhez nélkülözhetetlen a szakértő eladói munka. Az ágazatban tevékenykedő vállalkozások versenyképessége szempontjából kiemelt szerepet kap – termékkínálatuk mellett – a jól képzett, motivált és a bútor – és lakberendezési trendeket jól ismerő, kreatív szakemberek foglalkoztatása.
  • A szakképzés az elhelyezkedés, a magasabb jövedelmi szint elérését és a hosszú távú karrier esélyeit javítja, valamint a széleskörű tudást biztosító képzés egyben önfejlesztésre is ösztönöz.

A képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

Bútorbolti eladó képzés időtartama
Óraszám: 100 óra

A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Vizsgatevékenység: gyakorlati és írásbeli vizsga
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont