Vállalkozási feltételek

„AM” kategóriás járművezetői tanfolyamokhoz

 

A Horlux Oktatási és Szolgáltató Kft, „AM” kategóriákban járművezetői tanfolyamot indít az alábbiak szerint.

Cég név: Horlux Oktatási és Szolgáltató Kft.
Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság. 100% magyar tulajdon.
Cégbírósági bejegyzési száma: 15-09-064835 Adószám: 11499600-2-15
Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000430/2014
Engedélyszám: E/2020/000154
Nyilvántartási szám: B/2020/000393
Engedély szám: KVH/15033-1/2017-NFM
Iskolavezető: Horilla János 

Iskolavezető engedély száma: 11664
Cím: 4700 Mátészalka, Kórház utca 54. B. ép.
Tel.: 44/500138
Mail: horlux@horlux.t-online.hu
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő-Csütörtök 09:00h-16:00h
Péntek: 09:00h-12:00h
Iskolavezető fogadóóra: Csütörtök: 13:00h-14:00h

Olyan két- és három vagy akár négykerekű segédmotoros kerékpárok, amelyek legnagyobb tervezési sebessége maximum 45 km/h, és hengerűrtartalma legfeljebb 50 cm3.

A tanfolyamra való felvétel módja: ‘AM’

A 24/2005(IV.21)GKM rendelet szerint a járművezetőket tanfolyamon kell képezni.
A járművezetői tanfolyamra az autósiskola ügyfélszolgálati irodájában lehet jelentkezni. Ott vehetők át a szükséges nyomtatványok, és ott érhető el a képzés és a vizsgára bocsátás rendjéről szóló részletes tájékoztatás. A jelentkezés alkalmával a jelentkező nyilatkozik arról, hogy megfelel-e a rendeletben foglalt feltételeknek.
Képzési szerződést köt az Autósiskola a jelentkezővel, amiben többek közt a képzéssel kapcsolatos pontos teljesítendő óraszámok képzési díjak, vizsgadíjak szerepelnek. A benne foglaltak megismerése és elfogadása után a jelentkező és az autósiskola iskolavezetője aláírja.-18 év alatti jelentkező esetén a szülő is.

Jelentkezés feltételei:

Tanfolyamra az vehető fel, aki:

 • A 14 év. életévét betöltötte
 • Az elméleti tanfolyam 13 évesen és 6 hónaposan elkezdhető, kresz vizsga 13 évesen és 9 hónaposan letehető, 14 évesen lehet vizsgázni forgalomból
 • egészségügyileg alkalmas, BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.
 • Írni, olvasni tudás.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei

Elméleti vizsgára bocsátható aki:

 • A kötelezően előírt tanfolyami képzést igazoltan végighallgatta, vagy E-learning jellegű képzést sikeresen teljesítette. Cégünk az E-learning képzést támogatja.
 • A képzési szerződésben rögzített határidőre a jelentkezési lapot leadta.
 • Vizsgadíjat megfizette.

Vizsgára jelentkezés módja:

Első vizsgára jelentkezéskor az autósiskola vezetője vagy általa meghatalmazott személy járhat el. Pótvizsgára a tanuló egyénileg is jelentkezhet.

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki:

 • A kötelezően előírt gyakorlati óraszámot levezette, és a minimum menettávolságot ténylegesen vezetéssel töltötte, amit a képzőszerv vezetési kartonon igazol.
 • Közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.
 • Vizsgadíjat megfizette.

A vizsgázónak az elméleti vizsgától számított két éven belül valamennyi gyakorlati vizsgáját be kell, fejezze. Ellenkező esetben, ha a tanuló vezetői engedélyt kíván szerezni csak a teljes tanfolyam megismétlését követően van lehetősége.

Tantárgyak óraszámok

 • az elméleti óra időtartama: 45 perc+ 10 perc szünet (cégünk az e-TITAN e-learnig felkészítést vállalja)
 • a gyakorlati óra időtartama: 50 perc + 10 perc szünet

„AM” kategória estében az elméleti óraszám: 16 ó, gyakorlat: 10 ó, ebből 4ó alapoktatás, 6ó főoktatás. Menettávolság 100km.

Járműhasználat

Az oktató járművet az autós iskola biztosítja. A tanulónak lehetősége van saját járművel történő oktatására is amennyiben megfelel a kategória előírásaink a 24/2005 .(IV. 21.) GKM rendelet szerint.
Oktató jármű: Honda DIO – 4kW

 • a tanuló a gyakorlati oktatási díj befizetésén kívül a szándékosan okozott kárért, a képzése során felmerülő anyagi felelősséggel tartozik

Kétkerekű jármű vezetőinek oktatása során a tanuló felszerelése

 • bukósisak, szemüveg a bukósisak kialakításától függően
 • protektoros hosszú nadrág és protektoros dzseki (protektor ruházatra rögzíthető is lehet)
 • protektoros kesztyű
 • magas szárú zárt cipő vagy csizma
 • szabványos tanulómellény

Hiányzások pótlása

 • hiányzás esetén a tanuló számára – azon témakörökből, melyeken a tanuló nem vett részt – pótfoglalkozást kell tartani. A pótfoglalkozást a tanrendbe be kell illeszteni, és a tanrend módosítására vonatkozók szerint be kell jelenteni.

Az elméleti tanfolyamról való hiányzás pótlása kétféleképpen történhet.

 • egy másik tanfolyam megfelelő óráján részt vesz, ez esetben a pótlás térítésmentes
 • egyénileg egyeztetett konzultációs foglalkozáson pótolja a mulasztást, ez esetben a tanfolyam díjjal, és a hiányzott órákkal arányos pótdíjat számítunk fel.

A gyakorlati vezetés kötelezően előirt minimális óraszámát és- km-távolságát mindenkinek teljesítenie kell.

 • a már egyeztetett gyakorlati vezetést a tanuló a megbeszélt időpont előtt az oktató értesítésével lemondhatja. Ha a lemondás elmarad és a tanuló nem jelenik meg, egy gyakorlati órát köteles megfizetni.
 • Az autósiskolában az elméleti tanfolyam elvégzésére –a tantermi képzésen kívül e-learning keretein belül is van lehetőség.
 • a tananyaghoz az e-Titán rendszerén keresztül lehet hozzáférni
 • a tananyagban eltölthető és képzésre fordítható idő az első bejelentkezéstől kezdődően 75 óra / 180 nap , amely 10 óra/30 nap időre meghosszabbítható
 • a rendszer használatával kapcsolatosan pontos felvilágosítást az autósiskola iskolavezetőjétől lehet kérni

Tandíjak, vizsgadíjak

 • a tandíjat és a vizsgadíjat a tanulóval kötött írásos képzési szerződés tartalmazza
 • vizsgadíjak hatóságilag vannak meghatározva.

Elméleti vizsga: 4600 ft,
Járműkezelési vizsga (rutin):3600 ft,
Forgalmi vizsga: 3600 ft.

 • az elméleti oktatás és gyakorlati oktatás díjait az autósiskola határozza meg, melynek a mindenkori árait, a tanulóval megkötött képzési szerződés tartalmazza.

Amennyiben két éven belül egymás után 5 sikertelen forgalmi vizsgát tesz, köteles rendkívüli pályaalkalmassági (PÁV) vizsgálaton megjelenni. Amennyiben a vizsgálat pozitív eredménnyel zárul, abban az esetben folytatható a gyakorlati képzés.

Elméleti oktatás alapdíjai:
Tantermi: 40.000 ft.
e-learning : 40.000Ft
Gyakorlati oktatás alapdíja és a pótórák díja:4500 ft/ó

 • igényfelmérés után a pontos árakról az autósiskola irodájában az iskolavezetőtől lehet felvilágosítást kapni
 • a tanuló a képzés díjait az autósiskola irodájában, elméleti oktatásnál az utolsó foglalkozás napjáig, gyakorlati oktatásnál legkésőbb a forgalmi vizsga napjáig, készpénzben kell befizetni, különben vizsgát nem tehet.
  Amennyiben két éven belül egymás után 5 sikertelen forgalmi vizsgát tesz, köteles rendkívüli pályaalkalmassági (PÁV) vizsgálaton megjelenni. Abban az esetben ha a vizsgálat pozitív eredménnyel zárul, folytatható a gyakorlati képzés.

A tanuló áthelyezése és az igazolás kiadásának módja

 •  tanuló írásbeli kérésére a képzést megszakítjuk és az addig teljesített oktatásról- 3 munkanapon belül-igazolást adunk ki.
 • amennyiben a tanulónak tandíj hátraléka van, áthelyezési kérelmét csak a hátralék rendezése után intézzük.

A vezetői engedély kiváltása

 • a tanuló a sikeres (forgalmi) vizsgát követő negyedik munkanaptól bármelyik okmányirodában, vagy kormányablaknál a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges igazolások birtokában (személyes okmányok,- orvosi alk. – elsősegélynyújtási ism.) kezdeményezheti, a vezetői engedély kiállítását.
 • vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.
 • az első nemzetközi vezetői engedély kiváltása kezdő vezetői engedélynek minősül

Oktatási helyszínek

 • elméleti oktatás: Mátészalka Kórház utca 54/B (Valamint E-learning)
 • gyakorlati oktatás: Mátészalka és környéke

Engedélyező hatóság

Innovációs és Technológiai Minisztérium Budapest, Fő út 44-45 T:06-1-795-6766

Felügyeleti szerv

KAVK. Vizsgacentrum, Nyíregyháza, Törzs utca 108, T: +36 42 596 166

A jogszabály által előírt adatokat köteles nyilvántartani és erről tájékoztatást adni:

 • átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)
 • vizsga Sikerességi Mutató (VSM)
 • képzési Költség (KK)

A vizsgázó jogai

 • a képzésen való részvétel előtt megismerni az Autósiskola írásos tájékoztatóját
 • titoktartást kérni- az Autósiskolától és az oktatójától egyaránt- a személyiségi jogait érintő kérdésekben
 • jogos esetekben panaszt tenni az iskolavezetőnél vagy a felügyeleti szerveknél
 • gépjármű típust, oktatót választani vagy cserélni, a képzést felfüggeszteni és más képzőszervet választani
 • a gyakorlás során használt gépkocsin vizsgázni

A vizsgázó kötelességei

 • a tandíjat kifizetni
 • a kötelező órákon részt venni
 • a szándékosan okozott kárt kifizetni
 • a foglalkozásokon kipihent , vezetésre képes állapotban megjelenni
 • a hiányzást pótolni

A képzőszerv kötelezettségei

 • az érdeklődőt a jelentkezőt a vizsgázót tájékoztatni
 • írásbeli szerződést kötni
 • a vezetési órákat egyeztetni
 • jogorvoslati lehetőségről tájékoztat

A képző szervet népszerűsítő felhívásokban közzétett adatoktól, az írásos tájékoztató adataiban eltérés nem mutatkozhat.
A képzőszerv képzési szolgáltatást teljesít, nem vállal felelősséget a vizsgák sikerességéért.