Hatósági gépkezelői képzés és vizsgáztatás – Képzési tájékoztató

FIGYELEM!
A különféle gépek kezeléséhez előírt OKJ-s végzettség önmagában nem jogosít fel gépkezelői munkakör betöltésére. A 40/2009. khem rendelet szerinti gépkezelői jogosítvánnyal is rendelkezni kell!
Az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott – a megszerezni kívánt gépcsoporthoz tartozó – könnyű- vagy nehézgépkezelői, targoncavezető, emelőgép-kezelő, útépítőgépkezelő, földmunkagépkezelő szakképesítéssel rendelkező vizsgázók mentesülnek az elméleti vizsga alól. A hatósági vizsga bizottsága előtt csak GYAKORLATI vizsgát kell tenniük az adott gép kezeléséből

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok

  • érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (pl. személyigazolvány – lakcímkártya)
  • OKJ bizonyítvány fénymásolata (a vizsgán a bizonyítványt eredetiben is be kell mutatni)
  • munkaalkalmassági orvosi igazolás
  • 2 db 6 hónapnál nem régebbi igazolvány fénykép (az új gépkezelői jogosítványhoz)

A gépkezelői jogosítvány kiállítása

A sikeres vizsgázókat a vizsgadokumentációk alapján a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont illetékes osztálya anyakönyvezi és részükre kiállítja a bővíthető gépkezelői jogosítványt.
Egy gépkezelői vizsga alkalmával maximum 3 gépcsoportból lehet vizsgát tenni.

A képzés óraszáma: 4 óra / géptípus

A képzési költségtérítésnél egyéni fizetőknek kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

A gépkezelői képzés díja:
1. típus: 30 000 Ft
2. típus: 20 000 Ft
3. típus: 15 000 Ft

Tájékoztató az Építőgépkezelő jogosítvánnyal rendelkező érdeklődők számára

A hatályon kívül helyezett 6/1980 ÉVM-KPM rendelet előírásai alapján megszerzett építőgépkezelő jogosítványba (nem tévesztendő össze a Gépkezelői jogosítvánnyal) a kezelhető géptípusokat az akkor érvényben volt besorolási táblázat alapján jegyezték be.

Az új rendelet szerinti változás, hogy régi építőgépkezelő jogosítvány új gépkezelői vizsgával már nem bővíthető!
A bejegyzett géptípusok kezeléséhez 2015. december 31-ig használható, de csak akkor, ha államilag elismert OKJ-s szakképesítéssel is párosul.

A képzés jogalapja

  • 47/1999. (VIII.4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzatról
  • 40/2009. (VIII.31.) KHEM rendelet a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról
  • 21/2010. (IV.14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről
  • 17/2010. (XI. 25.) NFM rendelet A közlekedési az informatikai és a postaügyi ágazathoz tartozó szakképesítéseinek szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról.