Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó (OKJ 31 541 12)

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000430/2014/A002
A képzés megkezdésének feltételei: alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A zöldség- és gyümölcsfeldolgozó feladata a különböző zöldség- és gyümölcskészítmények technológiai
műveleteinek szakszerű, önálló, gazdaságos végrehajtása a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai
követelmények maradéktalan betartásával.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

 • alapanyagokat (zöldség, gyümölcs) átvenni, minősíteni, tisztítani, kezelni, minőségét ellenőrizni, tárolni, előkészíteni,
 • zöldségkonzerveket gyártani,
 • gyümölcsbefőtteket készíteni,
 • lekvárokat, szörpöket, pulpokat, velőket előállítani,
 • aszalni, szárítmányokat készíteni, savanyítani,
 • gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatokat elvégezni, a késztermékeket ellenőrizni és minősíteni,
 • technológiai berendezéseket, gépeket beállítani, üzemeltetni, tisztítani,
 • üzem víz- és energiagazdálkodását megszervezni,
 • melléktermékeket, hulladékokat kezelni,
 • munkafolyamatok munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai szabályait betartani és betartatni,
 • vállalkozást indítani, működtetni, termékeket értékesíteni.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljai:
10902-12 Zöldség-, gyümölcsfeldolgozás
10890-16 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése

Vizsgára bocsátás feltételei:

 • előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Vizsgatevékenység: gyakorlati és szóbeli

A Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó tanfolyam díja: 160 000 Ft
A vizsga díja: 40 000 Ft
Óraszám: 240 óra (elm. 72 óra / gyak. 168 óra)