Vízügyi gépész

Ágazat megnevezése: Víz- és csatornamű kezelő
Szakképesítés azonosító száma: 10323025
Szakképesítés megnevezése: Vízügyi gépész
KEOR kód: 1032

Vízügyi gépész képzés munkaterülete
A vízügyi gépész a vízgazdálkodás területén alkalmazott hordozható és telepített szivattyúk, szivattyútelepek, továbbá duzzasztóművek és vízkormányzó műtárgyak üzemeltetési feladatait, valamint a karbantartással kapcsolatos tevékenységeket látja el. Káreseménnyel érintett területeken mentesítési feladatokat végez. A gépész hordozható szivattyúkat szakszerűen telepíti, üzembe helyezi, üzemelteti. Munkakörében gondoskodik a szivattyúk/szivattyútelepek, duzzasztóművek, vízkormányzó műtárgyak üzemképességének fenntartásáról a védekezési és azon kívüli időben, elvégzi a szivattyúk, duzzasztóművek, vízkormányzó műtárgyak szakszerű indítását, üzemzavar esetén az azonnali beavatkozást, valamint az előírt karbantartási feladatokat. Az üzemeltetési dokumentációkat folyamatosan, a műszaki üzemeltetési előírások szerint vezeti. A tevékenysége során a munkavédelmi eszközöket szakszerűen használja, a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírásokat betartja.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • Felméri a veszélyeztetett területeket, kiszámolja a vízmennyiségeket, meghatározza a mértékegységeket.
 • Megtervezi a szivattyúzási feladatot és meghatározza a feladathoz kapcsolódó gépszükségletet.
 • A rendelkezésre bocsátott műszaki ábrázolások, rajzok alapján gépet ellenőriz, karbantartást végez.
 • Kiválasztja az üzemeléshez optimális villamos hajtástípust és transzformátort.
 • Összeszereli a hajtógépeket és a szivattyúkat összekapcsoló közlőműveket, összeszerelés után működteti az összeépített rendszert.
 • A belsőégésű motorok típusainak és teljesítményeinek ismeretében kiválasztja a szivattyúzási feladathoz optimális motortípust.
 • Üzembe helyezi a belsőégésű motorokat, majd az igénybevételnek megfelelően üzemelteti.
 • Meghatározza a szivattyúk telepítésének helyét, majd telepíti a szivattyút és a körülményeknek megfelelő hajtóegységet.
 • Beállítja a szivattyúk vezérlését a szükséges igénybevételnek megfelelően. Az üzemelés során módosít a beállításokon.
 • Kiválasztja és összeállítja a szivattyúzáshoz szükséges csőhálózatokat, beépíti a szerelvényeket, elhelyezi a tömítéseket.
 • Üzemelteti a mobil, illetve telepített szivattyúkat, dokumentálja a működtetés adatait a rendszeresített gépüzemnaplóban.
 • Elvégzi a szivattyúk és hajtóegységeik karbantartási feladatait, kiszereli a csereciklus szerint előírt alkatrészeket.
 • Diagnosztizálja a működtetés során előforduló hibákat, elhárítja a kisebb, helyszínen javítható hibákat.
 • Meghatározza, majd összeállítja a vízkivételhez szükséges rendszert (szivattyú, csővezetékek, szerelvények), majd üzemelteti azt. Összeállítja, majd telepíti az öntözéshez szükséges eszközöket.
 • Üzemelteti a duzzasztóművek gépészeti egységeit. Beállítja a vízkormányzó rendszereket és szükség esetén finomít rajtuk.
 • Beosztott munkatársait felkészíti a szivattyúkra és meghajtó egységeire vonatkozó munka- és tűzvédelmi előírások betartására. Alkalmazza a baleset esetére érvényes teendőket, elvégzi a sérülések helyszíni ellátását.
 • Felkészíti a munkatársait a tevékenységükre vonatkozó környezetvédelmi előírások, szabályok betartására. Ügyel a környezet tisztaságára és megőrzi a védett természeti értékeket.

Vízügyi gépész képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

Vízügyi gépész képzés időtartama
Óraszám: 200 óra

Vízügyi gépész képzés munkaerő-piaci relevanciája
Az elmúlt években jelentős igény merült fel a vízügyi igazgatási szervek, önkormányzatok, közfoglalkoztatók és egyéb gazdasági társaságok részről olyan szakemberek alkalmazására, akik szivattyú üzemeltetőként az árvíz- és belvízvédekezések során, valamint öntözési igények kielégítéséhez szakmai felügyelet mellett képesek a szivattyúzási feladatokat elvégezni. Ugyancsak növekvő igény van a duzzasztóművek és a vízkormányzó műtárgyak kezelésére is. Különösen az utóbbi időben vált fontossá a rendkívül változékony időjárás okozta váratlan helyzetek kezelésére.
A képzésbe bevonhatók a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező szakképzetlen felnőttek is, így lehetővé válik munkaerő-piaci helyzetük javulása. A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet alapján a kisgépekkel történő munkavégzés előfeltétele a szakmai és munkavédelmi képzés teljesítése. Az üzemeltető felelőssége, hogy a gép kezelője oktatás keretében elsajátítsa a szükséges elméleti, gyakorlati és munkavédelmi ismereteket. A program során kiemelt cél a szivattyúzáshoz alkalmazott gépek, berendezések és eszközök használatának megismertetése, továbbá a duzzasztóművek és vízkormányzó műtárgyak kezelésének elsajátítása.

A vizsgára bocsátás feltételei A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.
Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont