Vendéglátó-üzletvezető (OKJ 35 811 02)

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000430/2014/A004
Szakmai előképzettség: 34 811 01 Cukrász, 34 811 04 Szakács, 34 811 03 Pincér, 34 811 06 Fogadós
Előírt gyakorlat: szakmai előképzettségben szerzett szakképesítéssel betölthető munkakörben szerzett legalább két éves gyakorlat
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

A vendéglátó üzletvezető önállóan működteti, szervezi a vendéglátó üzlet működési folyamatait. Ellenőrzi és
irányítja a beszerzést, termelést, értékesítést és a raktározást. A vendéglátó üzletvezető gondoskodik a belső- és külső kapcsolatokról, biztosítja a gazdasági és dokumentációs szabályokat, kezeli a marketinget. Az üzletvezető feladata az érvényben lévő jogszabályok és előírások betartása, betartatása. Az üzletvezető tárgyi- és humánerőforrás-gazdálkodást folytat, felelősséggel tartozik a rá bízott eszközökért.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • létrehozni és működtetni a vendéglátó vállalkozást
 • humánerőforrás-gazdálkodást folytatni
 • költség-haszon elemzést végezni
 • elemezni és optimalizálni a költséget és eredményt, az eredmény felhasználására javaslatot tenni
 • gazdálkodni az anyagi erőforrásokkal
 • gazdasági elemzéseket végezni és döntéseket hozni
 • működtetni a vendéglátó egység marketing tevékenységét
 • külső-belső kommunikációt folytatni és menedzselni
 • meghatározni a vendéglátó üzlet áru- és szolgáltatásválasztékát
 • kapcsolatot tartani a hatóságokkal
 • irányítani a vendéglátó üzlet működését
 • irányítani a beszerzési, raktározási, termelési és értékesítési folyamatokat
 • kezelni a reklamációt
 • megszervezni és irányítani a pénzügyi, adózási és számviteli folyamatokat
 • megtartatni az érvényben lévő előírásokat, szabályokat
 • követni a szakmai trendek változásait
 • biztosítani a vállalkozás internetes jelenlétét

A szakképesítés szakmai követelménymoduljai:
11536-16 Marketing a vendéglátásban
11537-16 Vendéglátó menedzsment

Szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 • előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele

Vizsgatevékenység: gyakorlati és írásbeli

A Vendéglátó-üzletvezető tanfolyam díja: 100 000 Ft
A vizsga díja: 40 000 Ft
Ha együtt csinálja a Vendéglátó-eladóval a 2 OKJ képzés együtt 250.000 ft
Óraszám: 480 óra (elm. 240 óra / gyak. 240 óra)