Üzletvezető

Ágazat megnevezése: Kereskedelem
Szakképesítés azonosító száma: 04165006
Szakképesítés megnevezése: Üzletvezető
KEOR kód: 0416

Üzletvezető képzés munkaterülete
Az üzletvezető ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működtetésével kapcsolatos feladatokat és vezetői tevékenységet. Irányítja, szervezi és ellenőrzi a kereskedelmi egységet. Biztosítja a zavartalan működéshez elengedhetetlen személyi és tárgyi feltételeket. Gondoskodik a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználásáról. Következtetéseket von le a gazdálkodására vonatkozóan a kapott információk és/vagy az általa végzett alapvető gazdasági számítások elvégzése után. Megszervezi és lebonyolítja a beszerzési tevékenységet, a raktározást, nyilvántartja és gazdálkodik a készletekkel. Biztosítja a kereskedelmi egységben az áru- és vagyonvédelmet. Megszervezi és lebonyolítja az értékesítést. Részt vesz az eladási árak meghatározó stratégiai és taktikai döntéseiben. Alkalmazza a vállalkozásokra jellemző marketing eszközöket. Ellenőrzi a számlákat, és az azokon szereplő tételek kiegyenlítését. Banki tranzakciókat végez, a jogszabályban előírtaknak megfelelően kezeli a házipénztárt. Betartja a fogyasztói érdekvédelem szabályait. Az előírások szerint kezeli a vásárlói panaszokat. Munkáltatói feladatokat lát el.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • Irányítja, szervezi, ellenőrzi a kereskedelmi egység tevékenységét. Delegálja a feladatokat, ellenőrzi a folyamatok és a feladatok megvalósítását
 • Gondoskodik a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználásáról. Meghatározza a létszám- és bérgazdálkodási, valamint a költségelemzési mutatókat, a fizetendő adókat
 • Kiszámolja és elemezi az áruforgalmi tevékenységet meghatározó mutatókat, amelyek a gazdálkodás eredményességét segítik. Következtetéseket von le a gazdálkodására vonatkozóan.
 • Alkalmazza a kereskedelemre jellemző marketing eszközöket. Irányítja a különböző marketing akciókat, kampányokat, árubemutatókat.
 • Munkáltatói feladatokat lát el. Végrehajtja a munkaerő felvételi, megtartási és elbocsátási folyamathoz tartozó feladatokat.
 • Üzleti tárgyalásokat, megbeszéléseket szervez és bonyolít le. Alkalmazza az üzleti élet protokollszabályait.
 • Az áru átvételekor ellenőrzi a számlát, kiegyenlíti az áru/göngyöleg/berendezés/eszköz ellenértékét.
 • Megszervezi és lebonyolítja a készletezést. A kereskedelmi egység méretének megfelelően gazdálkodik a készlettel.
 • Kialakítja a fogyasztói árat.
 • A vásárlói szükségleteknek megfelelően kialakítja és fenntartja az üzlet belső terét és polcképét.
 • Biztosítja a termékek ár kijelzettségét, a termék információk szakszerű kihelyezését és aktualizálását
 • Megszervezi és ellenőrzi az értékesítés lebonyolítását.
 • Felvilágosítást ad a különböző fizetési módokról az érdeklődő vevők számára. Banki/postai tranzakciókat végez.
 • Irányítja és ellenőrzi a leltározást, visszáru, göngyölegkezelés és a kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátását.
 • Felméri a kiskereskedelembe n alkalmazott digitális technológiákat és azok szerepét.
 • Kezeli a szakterületének megfelelő gépeket, berendezéseket, eszközöket. Gondoskodik a kereskedelmi egységben található berendezések és eszközök karbantartásáról, fejlesztéséről.
 • Kiválasztja, hogy mely áru- és vagyonvédelmet szolgáló eszközöket, megoldásokat alkalmazzák az üzletben. Betanítja az eladókat, ellenőrzi az eszközök, berendezések használatát.
 • Gondoskodik a higiéniai, egészségügyi előírások betartásáról az áruforgalmi tevékenység minden szakaszában.
 • Megelőzi munkahelyén a baleseteket. Gondoskodik a munka és tűzvédelmi oktatásról. Kezeli a rendkívüli eseményeket, ha bekövetkeznek.
 • Alkalmazza a környezetvédelmi és energiagazdálkodási előírásokat.
 • Betartja és betartatja a fogyasztói érdekvédelem szabályait. Tájékoztatja a fogyasztókat az őket megillető jogokról. Kezeli a fogyasztói panaszokat.

Üzletvezető képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: középfokú végzettség
Szakmai előképzettség: szükséges

 • 4 0416 13 02 Kereskedelmi értékesítő
 • 04163 Barkács áruházi eladó
 • 04163 Bútorbolti eladó
 • 04163 Drogerista
 • 04163 Élelmiszer-eladó
 • 04163 Játékbolti eladó
 • 04163 Műszaki eladó
 • 04163 Ruházati eladó
 • 04163 Vegyi áru eladó
 • 02144 Virágkötő és virágkereskedő
 • 5 0416 13 03 Kereskedő és webáruházi technikus
 • 34 341 01 Eladó szakképesítés
 • 35 341 02 Gyógynövény eladó szakképesítés
 • 31 341 05 Élelmiszer-, vegyiáru eladó részszakképesítés
 • 31 341 03 Műszakicikk – eladó részszakképesítés
 • 31 215 01 Virágbolti eladó részszakképesítés
 • 31 541 01 Bolti hentes részszakképesítés
 • 54 341 01 Kereskedő
 • 54 810 01 Fotográfus és fotótermék-kereskedő
 • 52 726 01 Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó

Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: kereskedelem, minimum 1 év

Üzletvezető képzés időtartama
Óraszám: 140 óra

Üzletvezető képzés munkaerő-piaci relevanciája
Az utóbbi évek során a hazai kiskereskedelem folyamatosan megújul, erősödő dinamikával változik a fogyasztói igényeknek és elvárásoknak megfelelően. A kereskedelmi egységek igyekeznek elébe menni, vagy legalábbis szorosan követni a megjelenő trendeket. Egy vállalkozás esetében, a kereskedelem jövőbeni fejlődéséről rendelkezésre álló ismeretek sok esetben egy-egy felkészült szakembernek kiváló pozíciót biztosítanak. Meghatározhatja azokat a helyzeteket, amelyek a jövőben vonzók és pénzügyileg kedvezőek lesznek, ezzel hatékonyan segítheti a vállalkozás hosszabb távú jövőképének kialakítását. A fogyasztói igények alakulásával összhangban a nagyobb kereskedelmi vállalatok részéről is minduntalan nő a jól képzett üzletvezető iránti igény, melyet azonban a foglalkoztatottak száma az elmúlt időszakban nem tudott követni. A vásárlók kiszolgálása segítőkész, türelmes és szakszerű áruismerettel rendelkező kommunikációt igényel. Az elvárások minél teljesebb körű kielégítése érdekében igény mutatkozik a képzett üzletvezetőkre.

A vizsgára bocsátás feltételei A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.
Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont