Töltőállomás-kezelő

Ágazat megnevezése: Bányászat és kohászat
Szakképesítés azonosító száma: 04163017
Szakképesítés megnevezése: Töltőállomás-kezelő
KEOR kód: 0416

Töltőállomás kezelő képzés munkaterülete
A töltőállomás-kezelő gépjármű üzemanyagokat, kenőanyagokat, autóápolási és felszerelési cikkeket és egyéb shop termékeket árusít, valamint töltőállomási és Shop szolgáltatásokat nyújt. Segíti és tájékoztatja az ügyfeleket a töltőállomás árukészletéről, az igénybe vehető szolgáltatásokról és áruféleségekről a töltőállomás kínálatának megfelelően. Kezeli a pénztárgépet. Közreműködik az üzemanyagok és egyéb áruféleségek beszerzésében, áruátvételében, és készletezésében. Gondoskodik a munkaterület tisztántartásáról, ellenőrzi a berendezések működőképes állapotát. Gondoskodik az árutárolás és értékesítés folyamán a termékek minőségvédelméről, a környezetvédelmi-, egészség- és balesetvédelmi szabályok betartásáról.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • Részt vesz a töltőállomási műszak zárási-nyitási tevékenységében
 • Részt vesz az üzemanyag átvételben, ellenőrzi az üzemanyag szállítólevelet, előkészíti a lefejtő helyet, felügyeli a lefejtés folyamatát, elvégzi az üzemanyag bevételezését.
 • Ellenőrzi a töltőállomáson alkalmazott üzemanyag technológiai berendezések működését környezetvédelmi és mérésügyi szempontból.
 • Üzemanyag kutat kezel, üzemanyagot kiszolgál, járművekhez kapcsolódó termékeket értékesít, kiegészítő szolgáltatásokat nyújt.
 • Részt vesz a nem üzemanyag áruféleségek áruátvételében, tárolásában, elvégzi a termékek előkészítését az értékesítésre . A shop-termékeket az áru jellegének megfelelően kihelyezi, értékesíti.
 • A töltőállomási shopban terméket értékesít, szolgáltatásokat nyújt, berendezést kezel.
 • Töltőállomási kasszarendszert kezel, az áruk és szolgáltatások ellenértékét elszámolja a vásárlókkal, készpénzt kezel. Nyugtát ad, számlát állít ki, kitölti a szigorú számadású bizonylatokat.
 • Részt vesz az üzemanyagok és nem üzemanyag áruféleségek leltározásában.
 • Közreműködik a vásárlást ösztönző akciók, promóciók lebonyolításában.
 • Részt vesz a töltőállomás külső és belső eladóterének és üzemi területeinek, útfelületeinek rendben- és tisztántartásában.
 • Alkalmazza a veszélyes anyagokra vonatkozó előírásokat, közreműködik a kommunális hulladékok és veszélyes hulladékok kezelésében.
 • Részt vesz a PB gázpalack kiszolgálásában.
 • Alkalmazza a töltőállomás személy-, áru- és vagyonvédelmi előírásait.
 • Vészhelyzet esetén áramtalanít, üzemanyag technológiai vészkapcsolót és egyéb riasztót kibekapcsol, baleset esetén segítséget nyújt.
 • Megfelelő kommunikációs technikákat alkalmaz a vásárlókkal történő kapcsolattartásban, az értékesítés során, a reklamációkezelésnél.

Töltőállomás kezelő képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

Töltőállomás kezelő képzés időtartama
Óraszám: 240 óra

Töltőállomás kezelő képzés munkaerő-piaci relevanciája
A kereskedelem területén az üzemanyag töltőállomások a mobilizáció elengedhetetlen részét képezik, az áru és személyszállításban biztosítják a gépjárművek működtetéséhez szükséges hajtóanyagok rugalmas hozzáférését. A szakképesítés megszerzésével lehetőség nyílik olyan személyek foglalkoztatására, akik képesek és hajlandóak az újabb ismeretek befogadására, munkájuk színvonalában minőségi előrelépés következhet be. A megszerzett ismeretek megalapozhatják az egyének szakmai továbblépését. A fiatalok számára a munkaterület sajátosságai (többműszakos munkarend) lehetőséget ad egyéb tevékenységek végzésére (tanulás, családi körülmények javítása). Az idősebb korosztálynak (50+) pedig nagyobb lehetőséget biztosít a munkaerőpiacon való elhelyezkedésre.

A vizsgára bocsátás feltételei A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.
Vizsgatevékenység: gyakorlati és szóbeli vizsga
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont