Tisztítás-technológiai szakmunkás (OKJ 32 853 03)

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000430/2014/A027
A képzés megkezdésének feltételei: alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A Tisztítás-technológiai szakmunkás formailag és tartalmilag értékelhető, dokumentált, bizalmi és lehetőség szerint a megbízó főtevékenységébe illesztett komplex szolgáltatást végez, mely során meghatározott területen, az oda nem való és ott különböző kockázatokat jelentő anyagokat távolítja el, vagy tartja távol szakszerű módszerekkel és tervezett időben.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • betartani és betartani a munkahelyekkel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket
 • betartani és betartatni a munkavégzés tárgyi, személyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket
 • megismerni és betartani a rá vonatkozó általános és helyi előírásokat
 • alkalmazni a munkaköréhez tartozó szakmai irányelveket
 • tisztázni a körülményeket és a feladatot, illetve dönteni a megvalósítási megoldásairól
 • a megfelelő eljárást, technológiát és az ezekhez szükséges eszközrendszert megválasztani
 • előkészíteni az eszközrendszert, és előkészülni a munkavégzésre
 • eltávolítani a különböző felületekről a nem tapadó- és a tapadó szennyeződéseket
 • fertőtleníteni a felületeket
 • elvégezni a gépek és eszközök felhasználói szintű karbantartását
 • lezárni a feladatok teljesítését és átadni a kész területet
 • tervezni, szervezni a saját feladatait
 • dokumentáltan átadni a kész területet

A szakképesítés szakmai követelménymoduljai:
11846-16 Tisztítás-technológiai eljárások és technológiák I
11848-16 Tisztítás-technológiai eljárások és technológiák II.
11847-16 Önjáró felülettisztító (vezetőüléses) gépkezelői ismeretek

Vizsgára bocsátás feltételei:

 • előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele

Vizsgatevékenység: gyakorlati

Tisztítás-technológiai szakmunkás tanfolyam díja: 110 000 Ft
A vizsga díja: 40 000 Ft
Óraszám: 400 óra (elm. 120 óra / gyak. 280 óra)