Tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető – Housekeeping – Stewarding

Ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás
Szakképesítés azonosító száma: 10134004
Szakképesítés megnevezése: Tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető – Housekeeping – Stewarding
KEOR kód: 1013

Tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető – Housekeeping – Stewarding képzés munkaterülete
A Housekeeping-Stewarding területet vezető személy, a szálláshely motorja. A beosztottak, takarítást végző kollégák munkavégzéséért felelős. A legfontosabb feladata az ellátandó területeken folyó munka megszervezése, és mint egy részleg vezetője, tervezési, irányítói, szervezési és ellenőrzési, értékelési tevékenysége van. Kapcsolatot tart a szálláshely többi részlegének vezetőjével (Front Office, Karbantartás, Szobaszerviz, Étterem, Rendezvény) valamint a beszállítókkal és a szakmai szervezetekkel is. Rendkívül felelősségteljes munkakör. A feladatai közé tartozik többek között a megfelelő színvonal biztosítása a szálláshely teljes területén, a vendégek szállodával szembeni, tisztasággal összefüggő elvárásainak teljesítése, a vendégszobák, vendégterek, raktárak ellenőrzése tisztasági és műszaki szempontból.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • Bemutatja a szálloda azon helyiségeit, amely szorosan kapcsolódik a takarításhoz, illetve napi szinten kapcsolatot tart a társrészlegekkel.
 • Elkészíti a takarítási rendet, a munkarendet, valamint a munkabeosztásokat.
 • A szolgáltatások előállítása érdekében beszerzi a szükséges eszközöket, anyagokat.
 • Közreműködik a munkatársak kiválasztásában és betanításában.
 • Kiválasztja a legalkalmasabb tisztítószereket és takarítógépeket a szálláshely számára, valamint bemutatja azok rendeltetésszerű használatát.
 • Előre ütemezi a nagytakarításokat, a beszerzéseket, leltározásokat, a felújításokat, karbantartásokat.
 • Irányítja a Housekeeping és a Stewarding feladatait, és kapcsolatot tart a többi részleg vezetőjével (Front Office, F&B, Szobaszervíz, Rendezvény, Adminisztráció, Karbantartás, Mosoda-varroda), valamint a beszállítókkal és szakmai szervezetekkel.
 • Elvégzi a szobastátusz jelentést, a minibár terheléseket, szobatörzslap vezetést, karbantartási hibák jelentését digitális eszköz használatával. Intézi a készletek feltöltését, vendégszobai bekészítéseket, (különös figyelemmel a VIP vendégekre), szobaszervizre. A dolgozók számára elkészíti a munkabeosztást. Összeállítja a jelenléti íveket, teljesítménylapokat, beszerzéssel kapcsolatos dokumentumokat a könyvelési részleg számára.
 • Betartja és betartatja a raktározás szabályait, nyilvántartja és biztosítja a tárgyi eszközöket és a különböző anyagokat (gép, bútor, textília, fogyóeszköz, felszerelés, tisztítószerek, bekészítések).
 • Közreműködik a vendégpanaszok vizsgálatában és kezelésében., a vendégelégedettséghez kapcsolódóan az összes beosztottját értékeli.
 • Kezeli a talált tárgyakat, nyilvántartást vezet.
 • Intézi a rendkívüli helyzeteket, eseteket. (betegség, baleset, halál, lopás, betörés, stb.)

Tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető – Housekeeping – Stewarding képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama:

Tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető – Housekeeping – Stewarding képzés időtartama
Óraszám: 200 óra

Tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető – Housekeeping – Stewarding képzés munkaerő-piaci relevanciája
A képzés által nyújtott szaktudás lehetőséget ad arra, hogy szállodai gondnoknői feladatok ellátására. Széleskörű érdeklődés nyilvánul meg a szakma iránt, a fővárosban és vidéken is a szálláshelyek megnövekedett volumene várja. Ennek a pozíciónak a betöltője a szálloda egyik motorja, így a piacképes végzettség előnyt jelenthet a munkaerőpiacon.

A vizsgára bocsátás feltételei A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.
Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont