Tisztítás-technológiai szakmunkás

Ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás
Szakképesítés azonosító száma: 10113003
Szakképesítés megnevezése: Tisztítás-technológiai szakmunkás
KEOR kód: 1011

Tisztítás-technológiai szakmunkás képzés munkaterülete
A Tisztítás-technológiai szakmunkás formailag és tartalmilag értékelhető, dokumentált, bizalmi és lehetőség szerint a megbízó főtevékenységébe illesztett komplex szolgáltatást végez, mely során meghatározott területen, az oda nem való és ott különböző kockázatokat jelentő anyagokat távolítja el, vagy tartja távol szakszerű módszerekkel és tervezett időben. A szakképesítéssel rendelkező betartja és betartatja a munkahelyekkel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket, a munkavégzés tárgyi, személyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket. Megismeri és betartja a rá vonatkozó általános és helyi előírásokat; alkalmazza a munkaköréhez tartozó szakmai irányelveket. Tisztázza a feladatellátás körülményeit és dönt a megvalósításról, megoldásról: Ismeri a megfelelő tisztítási eljárást, technológiát és az ezekhez szükséges eszközrendszert. Megválasztja; előkészíti az eszközrendszert, és előkészül a munkavégzésre. Eltávolítja a különböző felületekről a nem tapadó- és a tapadó szennyeződéseket; fertőtleníti a felületeket; elvégzi a gépek és eszközök felhasználói szintű karbantartását. A feladatok elvégzésével átadja a megtisztított területet; tervezi, szervezi a saját feladatait; és dokumentálja a tevékenységét.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • Munkaviszony létesítésekor, munkavégzéskor és felmondáskor érvényesíti munkavállalói jogait, a munkaszerződésének megfelelően.
 • Napi munkáját a szakterületre vonatkozó munka- és tűzvédelmi, egészségvédelmi, környezetvédelmi szabályok, előírások alapján végzi.
 • A tanult idegen nyelven kommunikál szóban a megrendelővel.
 • Felméri a területet (több helyiség nagyságrendben), rögzíti a típusrendet, ezen belül azonosítja a jelenlévő szennyeződéseket és burkolatokat és az ezekkel kapcsolatos elsődleges és járulékos kockázatokat.
 • Tisztít szárazjéggel, ultrahanggal, zárt szemcseszórással; légteret és felületet fertőtlenít hideg ködképző berendezéssel vagy ózongenerátorral.
 • Kapar/roncsol, csiszol géppel; Tisztít nagynyomású géppel, vízzel vagy nyílt szemcseszórással, gépi polírozással, súrolóautomatával. Foltot tisztít, egyéb textíliákat (pl. függöny, munkaruha) mos mosógéppel. Kemény és rugalmas burkolat alaptisztítását végzi géppel.
 • Impregnál és/vagy védőréteget visz fel a felületre. Szárazon, vagy tisztítószerrel políroz géppel (védőréteggel ellátott burkolaton), illetve tisztító-, ápolószerrel szóró-radíroz. Programozott száraz textilburkolat-tisztítást végez.
 • Textilkorongos textiltisztítást végez. Textilburkolatot szórószívó, vagy szőnyegtisztító automatával és/vagy száradó habbal tisztít. Textilburkolat alaptisztítását végzi.
 • Textilkorongos textiltisztítást végez. Textilburkolatot szórószívó, vagy szőnyegtisztító automatával és/vagy száradó habbal tisztít. Textilburkolat alaptisztítását végzi.Végrehajtja a napi és/vagy ügyeleti takarítást külső területen (járda, ablak, homlokzat), vagy belső területen (szaniterhelyiségben, öltözőben, irodában, tanteremben, szállodaszobában, kórteremben, folyosón).
 • Alkalmazza a megfelelő technológiai eljárást az adott területen/felületen figyelembe véve a kémiai, fizikai, mikrobiológiai és higiéniai előírásokat, szabványokat.
 • Munkára vagy raktárra előkészíti az eszközöket, gépeket és tartozékokat, elvégzi az előírt felhasználói szintű karbantartásokat, hígítja a tisztítószereket. Szolgáltatást támogató tevékenységeket végez.
 • Dokumentálja és átadja a munkáját a megbízónak, bemutatja az elvégzett feladatokat.

Tisztítás-technológiai szakmunkás képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

Tisztítás-technológiai szakmunkás képzés időtartama
Óraszám: 800 óra

Tisztítás-technológiai szakmunkás képzés munkaerő-piaci relevanciája
Ez a végzettség lehetőséget biztosít arra, hogy a munkaerő piacon számos szakterületen el lehet helyezkedni. A széleskörű szakmai ismeretek birtokában lehetősége nyílik irodaházakban, sportlétesítményekben, egészségügyi és egyéb intézményekben, vagy a szállodaipar és vendéglátás területén elhelyezkedni.

A vizsgára bocsátás feltételei A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.
Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont