Textiltisztító és textilszínező

Ágazat megnevezése: Kreatív ágazat
Szakképesítés azonosító száma: 07233004
Szakképesítés megnevezése: Textiltisztító és textilszínező
KEOR kód: 0723

Textiltisztító és textilszínező képzés munkaterülete
A textiltisztító és textilszínező egyrészt lakossági, másrészt nagybani textilfelhasználók (szállodaipar, egészségügy stb.) számára végzi ruházatok, háztartási textíliák, sík- és frottírtermékek, szőnyegek nagyüzemi mosását, ill. vegytisztítását. További tevékenységköre a színezendő kelmék és átszínezendő ruházati- és egyéb textiltermékek festése (színezése) minőségmegóvó és -megvalósító módon. A különböző szennyezettségi fokú és rendeltetetésű termékek tisztításához kiválasztja a megfelelő programot, ellenőrzi a szükséges vegyszerek, segédanyagok és biztonsági adatlapok rendelkezésre állását. Azonosítja az egyes foltképzőket, megfelelő segédanyaggal foltkezelést végez. A színezéshez szükséges színezékek segédanyagok, vegyszerek és biztonsági adatlapok meglétét ellenőrzi, előkészíti a textilterméket és végrehajtja a színezést. A kémiai biztonságra és a környezetvédelemre vonatkozó szabályok betartásával végzi a vegyianyagokkal kapcsolatos anyagmozgatási, tárolási és adagolási feladatokat. A tisztító és színezőgépeket, berendezéseket szakszerűen, a biztonságos munkavégzés feltételeinek betartásával és a minőségmegtartó képesség fenntartásával kezeli. Csapatmunkában dolgozik és együttműködik a tisztító- ill. színezőfolyamatokban résztvevőkkel, a logisztikai munkatársakkal. Szakmailag folyamatosan képezi magát, gazdagítja tudását és alkalmazói képességét. Figyelemmel követi az interneten hozzáférhető újszerű textilanyagok és tisztítószerek-, ill. gépfejlesztési eredményeket, az új tisztítási- és színezési technológiák adaptálási lehetőségeit. A textiltermék- és vegyi alapismeretek területén is fejleszti ismereteit. A lakossági textiltisztítást, ill. színezést végző vállalkozásban közvetlen személyes kapcsolatban áll a megrendelőkkel. A vállaláskor szakmailag körültekintően jár el, széleskörű tájékoztatást nyújt a megrendelőnek. Számlázást végez, pénzt kezel, ill. a minőségi reklamációkat szabályszerűen rendezi.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • Ellenőrzi a használttermékek alapanyagának, varratainak állapotát.
 • Ellenőrzi a kellékanyagok, ill. a varró és díszítőcérna kezelhetőségét, szükség esetén színtartósságot vizsgál.
 • Ellenőrzi a kezelési jelképsor meglétét, ill. annak megfelelőségét, és meghatározza a nyersanyag összetétele és a termék kidolgozása alapján az optimális tisztítóeljárást.
 • Bőrből készült terméket ellenőríz külsőkép alapján, állapotfelmérést végez.
 • Valódi szőrméből készült terméket ellenőríz külsőkép alapján, állapotfelmérést végez.
 • Ellenőrzi a darabszőnyeg állapotát vállalhatóság szempontjából, állapotfelmérést végez.
 • Képes a szennyes textiltermékek szennyezettségi fok szerinti szétválasztására.
 • Az összetartott mosási tételeket kialakítja, a termékeket a megrendelő szerint azonosítja.
 • Ellenőrzi a mosáshoz szükséges víz minőséget. Biztosítja az optimális vízminőséget, igény szerint vízkezelést végez.
 • Ellenőrzi a szükséges vegyszerek, segédanyagok bizton-sági adatlapjait, szakszerűen használja az egyéni védőeszközöket.
 • Tisztító gépeket és berendezéseket beállít, a szükséges technológiát programozza, működteti, gépápolást végez.
 • Képes manuálisan is a megadott recept szerinti mosófürdők pontosan történő és előírt sorrendű összeállítására.
 • Az automata vegyszer- és segédanyagadagoló szivattyúkat működteti.
 • Kezeli a tisztítóüzemi, ill. kiegészítő eszközöket.
 • Ellenőrzi a tisztított termékek vegyszermentességét indikátorral és külső képét vizuálisan.
 • Együttműködik az ügyfelekkel, szakmai tájékoztatást nyújt, reklamációt kezel. Elvégzi a szolgáltatás pénzügyi adminisztrációját, nyugtát, számlát készít.
 • Képes a színezésre kerülő kelme és átszínezésre kerülő textiltermékek összetétel szerinti szétválasztására, szükség szerint szálazonosítással, meghatározza a színezési technológiát.
 • Ellenőrzi a színezéshez szükséges víz minőségét.
 • Optimális vízminőség biztosítása érdekében, igény szerint vízkezelést végez.
 • Ellenőrzi a szükséges színezékek, vegyszerek, segédanyagok biztonsági adatlapjait, szakszerűen használva az egyéni védőeszközöket.
 • Szakmai számításokat végez a színezékek, vegyianyagok mennyiségének meghatározásához, a színezendő tömeg, a fürdőmennyiség, ill. a fürdőarány alapján.
 • A megadott recept szerinti színezőfürdőket állít össze az előírt sorrendben, és elvégzi azok ellenőrző mérését is.
 • Képes a színmérő- és műszeres receptszámító szolgáltatás igénybevételére.
 • Ellenőrzi vizuálisan a kivitelezett szín egyezőségét (színhűségét) a színmintával, színkártyával.
 • Ellenőrzi a színezett termékek használati színtartósági tulajdonságait.

Textiltisztító és textilszínező képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

Textiltisztító és textilszínező képzés időtartama
Óraszám: 250 óra

Textiltisztító és textilszínező képzés munkaerő-piaci relevanciája
A képzés célkitűzése, hogy a résztvevő képes legyen a textiltisztító és textilszínező tevékenység szakszerű ellátására. A textiltisztítás (nagyüzemi mosás, vegytisztítás) teljesen, a textilszínezés döntően csak az országon belül végezhető. A szolgáltató ágazaton kívül a turizmusnak (hotel, vendéglátás), ill. egészségügyi szektornak kiemelten lényeges a szakmájukat magas szinten és minőségmegóvó ellátó, valamint korszerű technikával és technológiával dolgozó textiltisztító szakemberekre, akik színvonalas ügyélkiszolgáló tevékenységgel is rendelkeznek. Ennek a szolgáltató tevékenységnek a fenntartására, a megváltozott fogyasztói szokások miatti bővítésére hosszú távon szükség van.

A vizsgára bocsátás feltételei A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.
Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont