Testtetováló

Ágazat megnevezése: Szépészet
Szakképesítés azonosító száma: 10125002
Szakképesítés megnevezése: Testtetováló
KEOR kód: 1012

Testtetováló képzés munkaterülete
A testtetováló festékanyagot juttat az ember bőrszövetébe, amivel maradandó változást okoz. Új mintát tervez, régit fed. Olyan testtetoválásokat készít, melyek formailag, tartalmilag esztétikusak és tartósak, így a legmagasabb minőséget prezentálják. Megértő, ügyfélközpontú kommunikációjával kölcsönös engedményeken alapuló megoldásokra törekszik. Vendége adottságaival, igényeivel összhangban a határidőket betartva dolgozik. Munkafelvételkor szakszerű igény-, állapotfelmérést végez, bőrtípust, határoz meg, elemez, tanácsot ad, időpontot egyeztet. Szakszerűen rajzol szabadkézzel, analóg és digitális környezetben egyaránt. Méretezi, elhelyezi, összeállítja a mintát. Elképzelését vázlatos vonalrajzzal megalkotja. Tudatosan készíti elő önmagát, eszközeit a munkateret a bőrt, izolálja a felületeket. Egyéni védőfelszereléseket használ, felhelyezi a mintát. A testtetoválás elkészítésekor szakszerűen használja az anyagokat, elektromos berendezéseket. Tetoválógéppel kiváló minőségben, magabiztosan kontúroz, kitölt, satíroz. Jártas a különféle bedolgozási technikákban: vizes satír, szürke monokróm, színes technika. Szabálykövető, nagy figyelmet fordít a higiéniai előírások betartására. Munkája végeztével gyakorlati tanácsokat ad az utókezeléshez, takarít, elpakol, hulladékot kezel. Portfóliót készít amivel nyomonköveti saját fejlődését és marketing tevékenységet végez. Alkalmazza a hagyományos és új szakmai vímányokat, meghatározó értékként tekint rájuk.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • A munka felvételekor felmerülő szervezési feladatokat (vendégfogadás) megoldja. Időpontot egyeztet a személyes találkozáshoz.
 • Szóban és írásban foyamatos kapcsolatot tart vendégeivel, kollégáival, üzenetet ír, formanyomtatványt tölt ki. Hatékonyan kommunikál. Párbeszédet folytat, előzetesen tájékozódik vendégétől, digitális információkat gyűjt, felhasznál, tárol, digitális tartalmakat hoz létre.
 • A személyes találkozás alkalmával szakszerűen felméri vendége igényeit, állapotát. Meghatározza a bőrtípust, diagnosztizál. Rögzíti a minta méretét, kalkulál. Elmagyarázza a feltételeket, a felmerülő kockázatokat.
 • Magabiztosan bemutatja azokat a szakmai szerkesztési irányelveket, melyek alapján a tetoválandó minta tervét elkészíti és később a munka megvalósul. Módszert választ, attól függően, hogy új mintát készít vagy régit fed (takar). Határidőt jelöl ki és vállal.
 • A minta megtervezése előtt belső és külső forrásokból alapos kutatómunkát végez. A tervezés folyamán a kapott eredményeket felhasználja és sajátos elemekkel a vendég igényeivel összhangban egyedivé alakítja. Témájához megfelelő formát keres, vázlatrajzot készít, skiccel. Vonalrajzzal prekoncepciót alkot.
 • Munkájáról tervet készít, az előzőleg megalkotott prekoncepcióhoz igazodva látványos, attraktív koncepciót alkot.
 • Kiválasztja a rajzeszközét. A tervezés során biztos tudással, szakszerűen rajzol szabadkézzel, analóg és digitális környezetben egyaránt. Dimenzionálja, elhelyezi és összeállítja a végleges mintát, meghatározza méretét, formáját, karakterét, színét. Koncepcióját vendégének vizuálisan és verbálisan is prezentálja.
 • Kiválasztja és összeállítja az adott munkához szükséges anyagokat, eszközöket, a szakmai elvárásoknak megfelelően tűkarakterek közül választ. Tevékenységét lépésről lépésre megtervezi a hatékony munkavégzés érdekében.
 • Szakszerűen előkészíti önmagát, eszközeit, a munkateret, a bőrt az infekciókontroll protokoll alapján. Begyakorlott módon, akkurátusan izolálja a felületeket. Egyéni védőfelszereléseket használ.
 • Felkészíti a vendéget a beavatkozásra. Megfelelően, tájékoztatja, megnyugtatja, pozícionálja.
 • Elkészíti a testtetoválást. A megfelelő technika és szerszámok alkalmazásával elvégzi a bőr előkészítését, a minta felhelyezését és a festék bőrszövetbe injektálását. Szakszerűen használja az anyagokat, működteti az elektromos berendezéseket. Tetoválógéppel kiváló minőségben, magabiztosan tud kontúrozni, kitölteni, satírozni. Igény szerint szünetet tart.
 • A munka végeztével részletesen elmagyarázza az otthoni utókezelés fontosságát, gyakorlati tanácsokat ad hozzá. Kapcsolatot tart vendégével a munka elvégzése után is.
 • Nyugtát ad, számlát állít ki. Alapszinten készlettervezést végez. Felméri és kezeli az anyagkészletet, elvégzi a rendeléseket.
 • A vendég távozását követően haladéktalanul és alaposan kitakarít, gondosan elpakol, a keletkezett veszélyes hulladékot szakszerűen kezeli.
 • Használja a tradicionális és új szakmai vívmányokat, meghatározó értékként tekint rájuk. Figyelemmel kíséri a világ tetováló életének alakulását. Legalább egy idegen nyelven alapszinten kommunikál, szakmai anyagokat olvas.
 • Elemzi, szükség szerint összehasonlítja saját maga és kollégái munkáit. Kritikát fogalmaz meg, amit kizárólag szakmai alapon, építő jelleggel tesz.
 • Szakszerűen rögzíti, gyűjti, archiválja saját munkáit, melyeket a világhálón üzleti céllal publikál. Megjelenik a nemzetközi piacon is. Alkalmazói szinten tudja kezelni a saját internetes megjelenését, hirdetéseit.
 • Portfóliót készít marketing tevékenység és saját fejlődésének nyomon követése céljából.

Testtetováló képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

Testtetováló képzés időtartama
Óraszám: 450 óra

Testtetováló képzés munkaerő-piaci relevanciája
A testtetoválás mára kitört korábbi szubkulturális helyzetéből és az egész világon igen jelentősen a populáris kultúra hangsúlyos részévé vált. Az utóbbi időben a megváltozott társadalmi és gazdasági környezet új szükségletként hívta elő a testtetováló szakemberek iránti nagy mértékben megnövekedett keresletet. Ez köszönhető a szolgáltatás iránt való igény növekedésének, ill. ebből következően az eszközök, alapanyagok minőségjavulásának és világszintű elterjedésének. Ezt igazolja a tetovált emberek és a testtetoválással foglalkozók növekvő száma, jelentős munkaerő-piaci relevanciát jelentve nemcsak külföldön, itthon is. (A betölthető munkahelyek száma évről évre növekszik.). Itthon a piaci elvárásoknak megfelelően elsajátítani a testtetoválást jelenleg nem lehet. Pedig rengeteg veszélyt rejt magában ez a tevékenység. A probléma bioetikai szintje is igen magas. Amellett, hogy kulturális és etikai kérdéseket vet fel, rengeteg más kézzelfoghatóbb problémára (jogi, egészségügyi-közegészségügyi) mutat rá. Szakmánk beható elméleti és még több gyakorlati tudáson alapuló jártasságot kíván. Ez jogi szabályozást és ellenőrzött képzést igényel. Különösen nagy igény mutatkozik a stabil szakmai alapokkal, szaktudással rendelkező, professzionálisan és önállóan dolgozó testtetoválók államilag elismert képesítő bizonyítványt adó szakmai képzésre.
A vizsgára bocsátás feltételei A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.
Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont