Szállodai recepciós

Ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás
Szakképesítés azonosító száma: 10135001
Szakképesítés megnevezése: Szállodai recepciós
KEOR kód: 1013

Szállodai recepciós képzés munkaterülete
Szállodai recepciós szakképesítéssel betölthető munkakör a szálláshely földszinti munkakö-reinek hármas tagolása esetén a szállodai recepciós. Ebben a munkakörben elsődleges fel-adata, hogy fogadja és nyilvántartja a vendégek különböző formában érkező szobafoglalá-sait és gazdálkodik a rendelkezésre álló szobakapacitással. További feladata a vendégek ér-keztetése, bejelentése és tájékoztatása az igénybe vehető szolgáltatásokról. Kisebb egységek-ben, vagy ott, ahol nem különülnek el ezek a munkakörök a szállodai recepciós ellátja a portás és a pénztáros feladatait is. Ebben az esetben a munkakör része a szobák árazása, értékesítése, a vendégek érkeztetése és informálása mellett a számlázás és a fizettetés is. Nagyobb egységekben feladata a kocsirendező, a londiner, a bellboy, a hostess, a transzfer gépkocsivezető, a Business Centerben dolgozó alkalmazottak, a ruhatáros, a garázsmester irányítása, munkájuk megszervezése és ellenőrzése is. A szállodai recepciós kapcsolatot tart a szálloda más egységeivel úgy, mint az emeleti munkakörök (Housekeeping), vendéglátás (Food & Beverage), műszak és ügyvitel.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • Interneten, elektronikus levélben vagy telefonon kommunikál, fogadja a vendégek foglalásait, lehetőleg a vendég anyanyelvén vagy egy ismert világnyelven.
 • A szobakapacitást a mindenkor elérhető legjobb feltételekkel értékesíti.
 • A vendégeket érkezteti, bejelenti és tájékoztatja az igénybe vehető szolgáltatásokról.
 • A vendégeket tájékoztatja az étkezési és szórakozási lehetőségekről, valamint utazá-si, menetrendi és közlekedési információkat ad.
 • Digitális eszközök használatával rögzíti és nyilvántartja a vendégeket és kimutatja a foglaltságot.
 • A szobakulcsokat vagy a kulcskártyákat, illetve fejlett rendszerek esetén a szobák aj-taját nyitó okos alkalmazásokat kezeli.
 • Portai szolgáltatásokat végez: üzenetek és küldemények továbbítása a vendégek fe-lé, ébresztőszolgáltatás, talált tárgyak kezelése és értékcikkek árusítás.
 • Az éjszakás műszakban elvégzi a napi zárás és a másnapi üzemeltetés előkészítésére vonatkozó feladatokat: a pult feltöltése, a kulcsok vagy kulcskártyák ellenőrzése, a másnapi utaztatások előkészítése.
 • Irányítja a földszinti munkakörök beosztott munkavállalóinak munkáját, mint a ko-csirendező, a londiner, a bellboy, a hostess, a transzfer gépkocsivezető, a Business Centerben dolgozó alkalmazott, a ruhatáros és a garázsmester.
 • Kapcsolatot tart a szálloda többi egységével (emeleti munkakörök munkatársai (Ho-usekeeping), vendéglátás, műszak, ügyvitel).
 • A vendégek távozásakor elvégzi a számlázásra és fizettetésre vonatkozó tevékeny-séget.
 • Elszámol a pénztárral.

Szállodai recepciós képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: szükséges

 • 52 7822 02 Vendéglátó technikus
 • 54 811 01 Vendéglátás-szervező
 • 52 811 02 Vendéglős
 • 54 811 01 Vendéglátásszervező-vendéglős
 • 54 811 01 Vendéglátásszervező
 • 52 7872 02 Idegenforgalmi technikus
 • 52 7872 03 Idegenforgalmi ügyintéző
 • 54 7872 02 Idegenvezető
 • 54 812 01 Idegenvezető
 • 54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő
 • 5 1013 23 08 Vendégtéri szaktechnikus
 • 5 1015 23 07 Turisztikai technikus

Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama:

Szállodai recepciós képzés időtartama
Óraszám: 200 óra

Szállodai recepciós képzés munkaerő-piaci relevanciája
A szállodai recepciós felkészült, művelt, a világnyelvek közül legalább egy nyelvből közép-fokú nyelvtudással rendelkezik. A szállodai frontvonalban elsősorban ő képviseli a ven-déglátót és testesíti meg a vállalkozást. A hazai és külföldi vendégek a szállodai recepció-son keresztül közvetlen ismereteket szereznek a szállodával kapcsolatban és a szállodán belüli és kívüli étkezési valamin szórakozási lehetőségekről, programokról. A külföldiek a szállodai recepciós tájékoztatásán keresztül információkat kapnak az ország és a régió történelméről, kultúrájáról, így munkája aktívan hozzájárul az országimázs kialakításá-hoz. A szakember tevékenységével hozzájárul az úgynevezett „láthatatlan export” bevé-telek növeléséhez, indirekt módon javítja nemzetközi kereskedelmi mérleget és növeli a bruttó nemzeti terméket. A munkaerőpiacon a szállodai recepciós keresett munkaerő, így képzése szükséges.

A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont