Sminkes és szempillaépítő

Ágazat megnevezése: Szépészet
Szakképesítés azonosító száma: 10124003
Szakképesítés megnevezése: Sminkes és szempillaépítő
KEOR kód: 1012

Sminkes és szempillaépítő képzés munkaterülete
A sminkes és szempilla építő megtervezi a sminkprofilt és személyre szabott, specifikus sminktervet készít, figyelemmel kísérve a vendég igényeit és stílusjegyeit. A felmerült költ-ségek kalkulációját elvégzi, mely figyelembevételével árajánlatot készít. Szolgáltató egység-ében, vagy a megrendelő által igényelt helyszínen önállóan vagy csapatmunkában szaksze-rűen kiválasztja a sminkanyagot, eszközöket, és elkészíti a korábban egyeztetett munka-remeket. Alkalmazza a szempillaépítés technikáit, és azok indikációit, kontraindikációit be-tartva magas színvonalú esztétikai szolgáltatást végez. Vállalkozóként, alkalmazottként, a megfelelő higiéniai előírások betartása mellett dolgozik, tanácsot ad vendégének a napi ru-tin kialakítására. A szolgáltatás működésével kapcsolatos adminisztrációs és számlaadási, adózási kötelezettségének eleget tesz.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • Megkülönbözteti a sminkprofilokat, művészi színpadi, karakter, alkalmi és báli sminket készít.
 • A vendéghez intézett szakszerű, célirányos kérdésekkel felméri az igényeket, az életkornak, szituációnak megfelelően kommunikál a vendéggel.
 • A mások által készített sminktervet értelmezi, elkészíti saját stílusban, kiválasztja a sminkelés alapanyagait.
 • A sminktervnek megfelelően kiválasztja a sminkeléshez szükséges eszközöket, be-rendezéseket.
 • A színeket tudatosan alkalmazza, kikeveri.
 • A megrendelő igényei szerint napjaink sminkjeit fotózásra, színpadra, rendezvé-nyekre, versenyekre adaptálja. Egy adott eseményhez, rendezvényhez a legmegfele-lőbbet kiválasztja, elkészíti.
 • Testfestést készít, professzionálisan használja a szükséges anyagokat az egész testen.
 • Henna festést végez, különbséget tesz henna festékek között.
 • Kreatívan, gyakorlattal használja a maszkolás anyagait, eszközeit.
 • Árajánlatot készít, számlát állít ki.
 • A vendég igényeinek és a szempillaépítés szabályainak figyelembevételével a pilla megfelelő előkészítése után szempillaépítést végez.
 • Soros, tincses, szálas szempillát szakszerűen helyez fel a vendég anatómiai adottsá-gainak megfelelően.
 • Alkalmazza a különböző technikákat: 1D, 2D,3D,4D. Elemzi a ragasztó összetételét az INCI lista alapján. Szakszerűen alkalmazza a szempillaépítés anyagait, eszköze-it, az építési technikákat.
 • A javallatok figyelembevételével épít szempillát. Felméri a szempillaépítéshez szük-séges alapvető anatómiai, higiéniai feltételeket.
 • Gondoskodik a vendég megfelelő tájékoztatásáról, biztonságáról a kezelés után is. Beleegyező nyilatkozatot irat alá.
 • A vendég igényeinek megfelelően egyéb szolgáltatásokat is végez. Igény szerint szemöldök építést, laminálást is végez.
 • Tanácsot ad vendégének az elkészült munka otthoni ápolására vonatkozóan.
 • Alkalmazza a fertőtlenítő szereket, dokumentálja a vendég tájékoztatását.
 • A szolgáltatással kapcsolatos marketing és adminisztratív tevékenységet végez: számlát állít ki a végzett szolgáltatásról, előjegyzést vesz fel.
 • Alkalmazza a sminkes szakma etikai szabályait.

Sminkes és szempillaépítő képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

Sminkes és szempillaépítő képzés időtartama
Óraszám: 800 óra

Sminkes és szempillaépítő képzés munkaerő-piaci relevanciája
A szépségszakma két igen közkedvelt és keresett tevékenységét emeli professzionális szint-re. A mai versenyképes világban, innovatív technikában bővelkedő sminkes és szempilla-építő egyéni vagy akár társas vállalkozás keretében, a megszerzett tudással a művészvilág, divat, rendezvények, filmipar méltó alkotója lehet. A folyamatos fejlődésben elmarad az ilyen irányú képzések összekapcsolása, melyre ma nagy szükség lenne. A szakképesítés megszerzésének lehetősége végre rendezett viszonyokat biztosít a piaci világban.

A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont