PLC Programozó (OKJ 51 523 01)

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000430/2014/A040
A képzés megkezdésének feltételei: alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A PLC programozó berendezésekhez, folyamatokhoz, technológiákhoz PLC programot ír, módosít, bevonja a PLC-t a hibakeresés folyamatába és dokumentálja tevékenységét. Az általa készített programnak meg kell felelni a szakmai, biztonságtechnikai és a munkavédelmi követelményeknek.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

  • PLC programozást végezni
  • Paramétereket beállítani, diagnosztizálni

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljai:
10007-16 Informatikai és műszaki alapok
10001-16 Ipari folyamatok irányítása PLC-vel

Vizsgára bocsátás feltételei:

  • előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele

Vizsgatevékenység: gyakorlati, írásbeli

A PLC programozó tanfolyam díja: 290 000 Ft
A vizsga díja: 40 000 Ft
Óraszám: 400 óra (elm. 120 óra / gyak. 280 óra)