Óvodai dajka (OKJ 32 140 01)

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000430/2014/A054
A képzés megkezdésének feltételei: alapfokú iskolai végzettség

Az Óvodai dajka az óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a pedagógus irányításával végzi. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, az pedagógus irányításával szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

A képzést követően képes lesz:

 • az óvodapedagógussal való együttműködésre,
 • a személyi gondozási, higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre,
 • az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére,
 • a gyermek tevékenységének aktív segítésére,
 • a beteg gyermek ápolására,
 • empátiára, toleranciára,
 • adekvát kommunikációra,
 • általános ismereteket speciális helyzetben alkalmazni,
 • a szakmai, etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére,
 • módszeres munkavégzésre,
 • differenciált bánásmódra,
 • segítségnyújtásra, rendezvények, programok szervezésében,
 • betartani a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljai:
11470–16  Óvodai nevelési feladatok
11688–16  Gondozás és egészségnevelés
11543–16  Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében
11544–16  Konyhai és udvari feladatok az óvodai dajka tevékenységében

Vizsgára bocsátás feltételei:

 • előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele
 • 40 órás szakmai gyakorlat megvalósulásáról szóló igazolás. A szakmai gyakorlat helyszínét a résztvevő saját maga választhatja meg. A szakmai gyakorlat letölthető óvodáskorú gyermekeket ellátó intézményekben.

Vizsgatevékenység: gyakorlati és szóbeli

Az óvodai dajka tanfolyam díja: 70 000 Ft
A vizsga díja: 40 000 Ft
Óraszám: 320 óra (elm. 192 óra / gyak. 128 óra)