Műszakicikk eladó (OKJ 31 341 03)

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000430/2014/A008
A képzés megkezdésének feltételei: alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A műszakicikk-eladó szakember a kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat.
Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

  • Segíteni az árubeszerzést
  • Átvenni az árut
  • Készletezési, raktározási feladatokat végezni
  • A korszerű eladói technikák alkalmazásával kiszolgálni a vásárlót
  • Alkalmazni az eladóval szemben támasztott viselkedési formákat és magatartási szabályokat
  • Pénztárgépet kezelni,
  • Kereskedelmi egységet szabályszerűen üzemeltetni
  • Értékesítési tevékenységet végezni

A szakképesítés szakmai követelménymoduljai:
11992-16 Kereskedelmi ismeretek
11691-16 Eladástan
10029-16 A műszaki cikkek forgalmazása

Vizsgára bocsátás feltételei:

  • előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Vizsgatevékenység: gyakorlati és szóbeli

A Műszakicikk eladó tanfolyam díja: 80 000 Ft
A vizsga díja: 40 000 Ft
Óraszám: 180 óra (elm. 54 óra / gyak. 126 óra)