Munkaruha- és védőruha készítő

Ágazat megnevezése: Kreatív
Szakképesítés azonosító száma: 07234003
Szakképesítés megnevezése: Munkaruha- és védőruha készítő
KEOR kód: 0723

Munkaruha- és védőruha készítő képzés munkaterülete
A munkaruha- és védőruha készítő feladata műszaki dokumentáció alapján, sorozat- és méretes munka- és védőruházati termékek elkészítése, gyártása. Munkáját a munka- és védőruházati trendek ismerete, a szakirány új technológiai irányaira (alapanyag, kellékanyagok és gépek- berendezések területén) való nyitottság és érdeklődés, a ruházati termék használatának, funkciójának koncepcióban való gondolkodás, a kreativitás, a jó kézügyesség, a pontosság, a szemmérték, a digitalizáció iránti érdeklődés, az önállóság, valamint a csapatmunka jellemzi. A munkaruha- és védőruha készítő alkalmazottként vagy vállalkozóként sorozatgyártásra alkalmas, illetve egyedi mintákat készít és megrendeléseket kezel. Sorozatgyártás esetén műveleti bontásban előkészítő, varrodai összeállító és befejező műveleteket határoz meg. Kiválasztja a gyártáshoz szükséges gépeket és berendezéseket, részt vesz a gyártást megelőző előkészítő feladatokban, az alapanyagok és kellékanyagok beszerzésében. Meghatározza a gyártáshoz szükséges anyag- illetve kellék szükségleteket. Szabásmintát szerkeszt, modellez középmérteben, egyedi testlakatra manuálisan, vagy speciális ruhaipari szerkesztő programmal. Sorozatgyártás esetén a méretszériát készít, valamint terítékrajzot készít a szabáshoz. Elvégzi a gyártáselőkészítés utolsó fázisát, szabászati és ragasztási feladatokat végez. Egyedi gyártás (készítés) során megrendelést kezel, méretet vesz, árkalkulációt készít, egyedi szabás és összeállítást készít. Ha kell próbákat végez az összeállítás során, amelyek során igazít és a végén befejezi a terméket. Elkészíti a szolgáltatás zárásaként a számlát és átadja a terméket a számlával együtt.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • Alkalmazza a munkaruha és azon belül a védőruha csoportosításának kategóriáit, nem csak hazai, hanem nemzetközi szinteken is. Elemzi a készítendő munkaruha és védőruha funkcióit és feladatait (védelem, azonosítás, arculat).
 • Alkalmazza a munkaruha- és védőruhákkal kapcsolatos EU-s irányelveket nemzet-közi és hazai jogszabályokat, valamint a készítendő termékre vonatkozó szabvány előírásokat.
 • Használja a védőruhák minősítéseit és jelöléseit. Összeállítja a minősítéshez szüksé-ges dokumentumokat, kezdeményezi a minősítést, irányítja a minősítés folyamatát.
 • Magabiztosan alkalmazza a textil- és ruhaiparban használt minőségi szempontból fontos egyéb (textil kresz címke, OEKOTEX, PPE, CE, REACH, FSC, BCI, ECOCERT, GOTS, stb.) jelöléseket és megfelelőségi tanúsítványokat.
 • Használja és alkalmazza a munkaruha- és védőruha gyártáshoz szükséges alap-anyagokat, textíliákat, kellékeket és technológiákat.
 • Elemzi a munkaruha- és védőruha készítésénél alkalmazott alapanyagok textíliák és kellékek műszaki követelményeire vonatkozó előírásokat. Kiválasztja a műszaki kö-vetelményeknek (nyersanyag összetétel, területi sűrűség, szakító erő, színtartóság stb.) megfelelően a szükséges az alapanyagokat, textíliákat és kellékeket.
 • Kiválasztja a munkaruha- és a védőruha készítésnél használt speciális gépek és be-rendezések listáját a gyártáshoz.
 • Összeállítja a műszaki dokumentáció alapján a munkaruha és védőruha termék ese-tén a gyártás előkalkulációját.
 • Elkészíti az egyedi gyártású munkaruhák és védőruhák előkalkulációját egy általa már elkészített hasonló vagy ismert termék gyártási költségei alapján.
 • Összeállítja a gyártandó munka és védőruházati termékek rendeléséhez az alap- és kellékanyagok listáját.
 • Elkészíti és megrendeli a gyártandó egyedi készítésű munkaruha és védőruha gyár-tásához szükséges alap- és kellékanyagokat.
 • Alkalmazza a beszerzett anyagok és kellékek minőségi átvételével kapcsolatos elő-írásokat. Meghatározza a hibák mértékét és minőségét, minőségi kifogásokat fogal-maz meg, és szükség esetén érvényesíti a reklamációt.
 • Használja a munkaruha- és a védőruhák gyártásánál, egyedi méretek esetében is a ruhaiparban használatos és vonatkozó méretelőírásokat (pl. a szerkesztésükre jel-lemző bőségtöbbletek használatát) és ezeket alkalmazza a termékek kialakításánál.
 • Kialakítja az egyedi munkaruhák vagy védőruhák szabásmintáit, és a méretvétel alapján elkészíti, lepróbálja a munkaruhát, majd elvégzi a szükséges korrekciót, fi-gyelembe véve az alkati sajátosságokat.
 • Összeállítja a gyártási utasítást, ami alapján megszervezi a munkaruha- vagy a vé-dőruha gyártását. Alkalmazza a gyártandó termék egymásra épülő munkafázisait.
 • Elkészíti az egyedi munkaruha/védőru ha megvalósításának ütemezését. Alkalmaz-za a gyártandó termék egymásra épülő munkafázisait.
 • Elvégezi a gyártandó munka- és védőruházati termék gyártása során felmerülő ad-minisztrációs (pl. őrajánlatot küld, rögzíti a vállalatirányítási rendszerben az adato-kat) feladatokat.
 • Alkalmazza a munkája során a munka és védőruházat gyártására vonatkozó mun-kavédelmi előírásokat.

Munkaruha- és védőruha készítő képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: középfokú végzettség
Szakmai előképzettség:

 • Divatszabó szakmajegyzék: 4 0723 16 03
 • Női szabó OKJ 34 542 06
 • Férfi szabó OKJ 34 542 04
 • Nőiruha-készítő OKJ 33 52 76 05
 • Férfiruhakészítő OKJ 33 52 76 01

Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: szükséges, divatszabó, vagy női szabó, vagy férfi szabó, vagy nőiruha-készítő vagy férfiru-ha-készítő szakmában bármely munkakörben eltöltött 1 év szakmai gyakorlat, melybe be-számítható az alapszakképzésben, duális képzési formában teljesített szakmai gyakorlat

Munkaruha- és védőruha készítő képzés időtartama
Óraszám: 900 óra

Munkaruha- és védőruha készítő képzés munkaerő-piaci relevanciája
A technológiai fejlődés következtében, valamint a jelenlegi és várható világjárványok okán egyre specifikusabbá válik a munka- és védőruha készítésének piaca. Gyorsan, kreatívan és rugalmasan kell reagálni a piaci igényekre, az egyedi gyártástól kezdve, a kis szériás gyártáson keresztül egészen a nagyüzemi gyártásig. A különböző ipari ágazatoknál a mi-nőségileg jobb munkavégzéséhez szükséges a jó minőségű, komfortos ergonómiailag is megfelelő munkaruha. Speciális munkavégzésnél vagy munkakörnyezetnél a védőruhák alkalmazása indokolt, amely vagy a munkát végző embert védi vagy akár a létrehozott terméket is védheti (antisztatikus, tiszta tér).

A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanú-sítvány.

Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont