Lóápoló és gondozó

Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet ágazat
Szakképesítés azonosító száma: 08113002
Szakképesítés megnevezése: Lóápoló és gondozó
KEOR kód: 0811

Lóápoló és gondozó képzés munkaterülete
Lóápoló – gondozó feladata a lóféle egyedek gondozása, ellátása különböző lótartó és –képző helyeken, mint például ménesek, csikónevelő telepek, méntelepek, fedeztetési állomá-sok, sport- és hobbiistállók, versenypályák. Elvégzi az istállómunkákat, rendben tartja a lo-vat és annak környezetét. A kor- és hasznosítási csoport igényeinek megfelelően takarmá-nyozza a lovakat. Kialakítja, gondozza és karbantartja a legelőt. A környezet- állat- és munkavédelmi védelmi szabályok betartásával gondoskodik a ló faji sajátosságainak meg-felelő tartási körülményekről. Előkészíti a lovakat a versenyekre, tenyész szemlékre, bemu-tatókra, elvégzi az ehhez szükséges különleges lóápolási munkákat. Igényesen ápolja, kar-bantartja és használja a lószerszámokat, kocsikat, a lótartás gépeit, berendezéseit. Felszer-számozza és elővezeti a lovat. Közreműködik a lovak mozgatásában, szállításában. Részt vesz a kancák próbáltatásában, és a termékenyítésben, felismeri a sárlás és a közeledő ellés jeleit. Segít az ellésnél, értően gondozza és neveli az újszülött és évjárati csikókat. Körülte-kintően ápolja és gondozza a tenyészmént, előkészíti a fedeztetéshez, spermavételhez. Ész-leli a ló sérüléseit és a ló legjellemzőbb betegségeit, elsősegélyt nyújt, értesíti az állatorvost, valamint segédkezik az állategészségügyi ellátásban.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • Szakszerűen használja az ápoló és rögzítő eszközöket, elvégzi a ló gondozá-sát, ápolását, biztonságos rögzítését.
 • Szakszerűen rendben tartja a ló környezetét. Elvégzi az istállómunkákat, fenn-tartja az istállórendet.
 • Előkészíti és kiosztja a lovak takarmányadagját.
 • A kor és hasznosítási csoport igényeinek megfelelően szakszerűen mozgatja a lovakat karámban, pályán, jártatógépen vagy legelőn. Karbantartja a karám és a legelő berendezéseit.
 • Szakszerűen gondozza, ápolja a lófelszereléseket, szerszámokat. Ellenőrzi a biztonságos használathoz szükséges állapotukat.
 • A ló használatnak megfelelően szakszerűen felszerszámoz, elővezet.
 • Szakszerűen előkészíti és elvégzi a lószállításnál a fel- és lerakodás, valamint a lókísérés feladatait.
 • A lótartás során felmerülő, szakmunkát nem igénylő karbantartási feladatokat lát el.
 • Figyelemmel kíséri a lovak egészségi állapotát, viselkedését. Elsősegélyt nyújt.
 • Segédkezik a ló egészségügyi ellátásában. A feladat jellegének megfelelően ki-köti, megfogja, kellő testhelyzetben tartja, rögzíti, felvezeti a lovat.
 • Felismeri a kanca ivarzását. Közreműködik a próbáltatásban, fedeztetésben, termékenyítésben.
 • Segítséget nyújt az ellésnél, gondozza az újszülött csikót.

Lóápoló és gondozó képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama:

Lóápoló és gondozó képzés időtartama
Óraszám: 640 óra

Lóápoló és gondozó képzés munkaerő-piaci relevanciája
A munkaerőpiacon jelentkezik az igény a megfelelő tudással rendelkező lóápolókra és gondozókra, mivel a lovak és környezetük mindennapi gondozása, ápolása, felügyelete elengedhetetlen. A tenyésztés, tartás, szállítás és kiképzés során felmerülő feladatok egy részének ellátásához a megfelelő szaktudású, bizonyos szakmai fogásokat ismerő munka-vállalók alkalmazása szükséges.

A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanú-sítvány.

Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont