Kisfeszültségű FAM kábelszerelő

Ágazat megnevezése: Elektronika és elektrotechnika
Szakképesítés azonosító száma: 07134007
Szakképesítés megnevezése: Kisfeszültségű FAM kábelszerelő
KEOR kód: 0713

Kisfeszültségű FAM kábelszerelő képzés munkaterülete
A Kisfeszültségű FAM (feszültség alatti munkavégzés) kábelszerelő az üzem folytonossága érdekében, a hálózat kikapcsolása nélkül végez kábelszerelést (ki-, bekötés, összekötő szere-lés, leágazó szerelés).
A szakképesítéssel rendelkező képes

  • Feszültség alatt kisfeszültségű kábelazonosítást végez.
  • Megtervezi a műveletsort, kockázatértékelést végez és feszültség alatt kisfeszültségű kábelvég-kiképzést, kábelelágazást, kábelösszekötést készít, kábelvágást végez kisfe-szültségű kábelen.
  • Megtervezi a műveletsort, kockázatértékelést végez és feszültség alatt beköti a kisfe-szültségű kábelt elosztószekrénybe, fogyasztásmérő szekrénybe, egyéb villamos be-rendezésbe.
  • Megtervezi a műveletsort, kockázatértékelést végez és feszültség alatt készüléket cserél kábelvéget tartalmazó kisfeszültségű szekrényben.
  • Értelmezi és kitölti a munkavégzéshez kapcsolódó írásos vagy elektronikus doku-mentumokat (pl. FAM engedély). Ügyviteli szoftvert használ.

Kisfeszültségű FAM kábelszerelő képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: Villanyszerelő; Technikus; Mérnök
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: 1 év erősáramú szakmai gyakorlat

Kisfeszültségű FAM kábelszerelő képzés időtartama
Óraszám: 32 óra

Kisfeszültségű FAM kábelszerelő képzés munkaerő-piaci relevanciája
A villamosenergia termelő-, elosztó társaságok és a felhasználók alapvető érdeke a folya-matos üzem. Az időnként szükségessé váló tervezett vagy nem tervezett installációs, re-konstrukciós, karbantartási, javítási feladatok ezt a folyamatos üzemet zavarják. A kisfe-szültségű hálózatokon a FAM (feszültség alatti munkavégzés) módszereinek alkalmazásá-val ezeket a feladatokat a hálózat kikapcsolása nélkül lehet elvégezni, így biztosítva a fo-lyamatos üzemet a szükségessé váló munkák elvégzése alatt is. A kisfeszültségű FAM sze-relők képesek kiszolgálni ezt az igényt.

A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanú-sítvány.

Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont