Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h) (OKJ 31 522 03)

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000430/2014/A023
A képzés megkezdésének feltételei: alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h) feladata a legfeljebb 2 t/h gőzteljesítményű kazán felkészítése az
üzemeltetésre, a kazánnak és segédberendezéseinek, a kazánt kiszolgáló rendszerek, illetve a kazán által ellátott
technológiai berendezések hatékony, üzembiztos, igény szerinti működtetése. Felügyeli az üzemeltetési
paramétereket, a biztonsági berendezéseket és az épületfelügyeleti rendszereket, dokumentálja az üzemmenetet.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

 • ellenőrizni a kazán vízszintjét
 • biztosítani a kazán elektromos ellátását
 • biztosítani a kazán tüzelőanyag ellátását
 • elindítani/működtetni a vízlágyítót, a sótalanítót, gáztalanítót, a tápvízellátást
 • ellenőrizni a reteszfeltételeket
 • elindítani az égéslevegő ventilátort
 • rákapcsolni a kazánt a rendszerre
 • beindítani a kazánt, gázzal vagy olajjal
 • sikertelen üzemindítást követően felülvizsgálni a reteszfeltételeket a kazánnál és a tüzelőberendezésnél
 • ellenőrizni a láng minőségét, a tüzelőanyag-levegő arányt
 • felügyelni, műszakonként ellenőrizni a biztonsági szelepek állapotát
 • felügyelni az üzemi szerelvények működését, állapotát
 • helyi technológiai berendezéseket, rendszereket működtetni, ellenőrizni
 • ellenőrizni a kapcsolódó energetikai rendszerek üzemszerű állapotát
 • figyelemmel kísérni a mérőórák állását
 • vízminőségi méréseket végezni
 • a kazánt előírás szerint iszapolni
 • a biztonságos üzemvitelt felügyelni, ellenőrizni
 • az előforduló hiba megszüntetéséről hatáskörében intézkedni
 • vészhelyzet esetén a rendszerek működését leállítani
 • szükség esetén felettesét értesíteni
 • előkészíteni a tüzelőanyagokat felhasználásra, vagy tárolásra
 • tűzvédelmi-, gázkoncentráció mérő-, vészszellőztető rendszert felügyelni
 • vezetni az üzemi naplót, dokumentálni a műszakban történteket
 • biztosítani a veszélyes anyagok hatósági előírásoknak megfelelő tárolását

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljai:
10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok
11417-12 Kisteljesítményű-kazán fűtői (max. 2t/h) feladatok

Vizsgára bocsátás feltételei:

 • előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele

Vizsgatevékenység: gyakorlati és szóbeli

A Kisteljesítményű kazán fűtő tanfolyam díja: 90 000 Ft
A vizsga díja: 40 000 Ft
Óraszám: 200 óra (elm. 60 óra / gyak. 140 óra)