Intézménytakarító (OKJ 31 853 05)

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000430/2014/A027
A képzés megkezdésének feltételei: alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Intézménytakarító: formailag és tartalmilag értékelhető, dokumentált, bizalmi és lehetőség szerint a megbízó főtevékenységébe illesztett napi szintű szolgáltatást, mely során meghatározott területen, az oda nem való és ott különböző, emberekre, hasznos élőlényekre és környezetre kockázatokat jelentő anyagokat távolítják el vagy tartják távol szakszerű módszerekkel, kézi eszközök és a modulleírásban meghatározott gépek alkalmazásával és tervezett időben.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

  • megismerni és betartani a rá vonatkozó általános és helyi előírásokat
  • felismerni a burkolatokat és szennyeződéseket, ismerni azok fizikai és kémiai tulajdonságait, és képes dönteni a modulban szereplő eljárások és technológiák alkalmazásáról
  • alkalmazni a munkaköréhez tartozó szakmai irányelveket
  • előkészíteni az eszközrendszert és előkészülni a munkavégzésre
  • szakmai utasítások alapján szakszerűen elvégezni a feladatokat
  • eltávolítani a különböző felületekről a nem tapadó és a tapadó szennyeződéseket
  • fertőtleníteni a felületeket
  • elvégezni a gépek és eszközök felhasználói szintű karbantartását
  • dokumentáltan átadni a kész területet

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljai:
11846-16 Tisztítás-technológiai eljárások és technológiák I

Vizsgára bocsátás feltételei:

  • előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele

Vizsgatevékenység: gyakorlati

Intézménytakarító tanfolyam díja: 70 000 Ft
A vizsga díja: 40 000 Ft
Óraszám: 160 óra (elm. 48 óra / gyak. 112 óra)