Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (OKJ 54 481 03)

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000430/2014/A041
A képzés megkezdésének feltételei: érettségi végzettség

Az Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető feladata a fizikai hálózatok kiépítése. Ebbe a körbe tartozik az összeköttetések kiépítése, a kábelek behúzása, a kötések és a végpontok szerelése. A hálózat hibáit képes detektálni, a hibahelyet megkeresni, és a hibákat kijavítani. A kiépített hálózathoz csatlakoztatja a végberendezéseket, melyeket üzembe is helyez, az igényeknek megfelelően installál.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • informatikai hálózatokat építeni;
 • LAN hálózatokat konfigurálni;
 • hagyományos távközlési hálózatokat szerelni;
 • optikai hálózatokat építeni és szerelni;
 • kábelrendezőket telepíteni és konfigurálni;
 • hálózatokat minősíteni;
 • hibahelyet detektálni;
 • kábelhibákat javítani;
 • távközlési végberendezéseket, modemeket installálni;
 • informatikai eszközöket installálni;
 • biztonsági rendszereket beállítani;
 • útvonalkonfigurálást, címzések beállítását végezni.

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljai:
10815-16Információtechnológiai alapok
11626-16 Távközléselektronikai alaptevékenység
11997-16 Hálózati ismeretek I.
12089-16 Infokommunikációs hálózatépítés
10825-16 Hálózatszerelés és mérés
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II.

Vizsgára bocsátás feltételei:

 • előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele

Vizsgatevékenység: gyakorlati, írásbeli és szóbeli

Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető tanfolyam díja: 300 000 Ft
A vizsga díja: 40 000 Ft
Óraszám: 960 óra (elm. 384 óra / gyak. 576 óra)