Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő

Ágazat megnevezése: Épületgépészet ágazat
Szakképesítés azonosító száma: 07134001
Szakképesítés megnevezése: Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő
KEOR kód: 0713

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő képzés munkaterülete
A hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő teljeskörű klíma- és hőszivattyú-szerelést végezhet. Nem csak a lakossági kiszolgálást tudja ellátni, hanem a nagyteljesítményű ipari légtechnikai, klíma- és hőszivattyú-berendezések kiépítését, szerelését, karbantartását korlá-tozások nélkül. A szakember képes szerelni, javítani, karbantartani, beüzemelni és beszabá-lyozni a hűtő és hőszivattyú rendszereket és berendezéseket, légtechnikai berendezéseket, klímaberendezéseket és azok rendszerelemeit. Ismeri a szerelési, beépítési, üzembehelyezési előírásokat. Dokumentálja a beüzemelés során mért adatokat, és elvégzi az adminisztrációs feladatokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • Villamos kapcsolási rajzok és utasítások alapján elkészíti az egyenáramú, váltako-zóáramú körök és hálózatok kapcsolását.
 • Elkészíti a villamos forgógépek bekötését, elmagyarázza a működtetését.
 • Alkalmazza a villamos mérések mérőműszereit.
 • Mérési dokumentációt állít ki.
 • Elvégzi a vezérlés, szabályzók, érzékelők bekötését.
 • Hűtőközegeket és hűtőgépolajokat használ.
 • Hűtőköröket tervez, állít össze, szerel, karbantart.
 • Hűtőközeget lefejt, betölt. Olajcserét végez.
 • Megvalósítja a hibakeresési, karbantartási és javítási feladatokat.
 • Szivárgásvizsgálatot végez.
 • Légtechnikai rendszert tervez.
 • Légtechnikai hálózatot, légkezelő központot alakít ki.
 • Elkészíti a légcsatorna mérőhelyeit.
 • Műszaki átadást végez és dokumentál.

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: középfokú végzettség
Szakmai előképzettség: szükséges

 • 4 0732 07 02 Hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő
 • (34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő)

Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama:

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő képzés időtartama
Óraszám: 400 óra

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő képzés munkaerő-piaci relevanciája
A XXI. század egyik legnagyobb problémájának tartják a globális felmelegedést, melyben nagy szerepe lehet a keletkező CO2 kibocsátásnak . A hűtő-, klíma- és hőszivattyú beren-dezés-szerelő a legmodernebb berendezések telepítésével nagymértékben csökkentheti a károsanyag kibocsátást. A szakmai képzés után betölthető munkakör: Hűtő- és klímabe-rendezés-szerelő, karbantartó / Ipariklíma-szerelő / Légkondicionáló berendezésszerelő / Szellőző berendezés szerelő / Szellőző- és klimatizálóberendezés-szerelő / Légcsatorna-szerelő / Légtechnikai hálózat szerelő / Légtechnikai rendszerszerelő.

A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanú-sítvány.

Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont