Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető

Ágazat megnevezése: Épületgépészet ágazat
Szakképesítés azonosító száma: 07133004
Szakképesítés megnevezése: Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető
KEOR kód: 0713

Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető képzés munkaterülete
A hűtéstechnikai berendezés üzemeltető a mai kornak megfelelő legújabb nagyteljesítmé-nyű, ipari hűtőberendezéseket, hűtőrendszereket tudja üzemeltetni, ellenőrizni, karbantar-tani. Biztosítja a működéshez szükséges feltételeket, technológiai utasításnak megfelelően beállítja a vezérlést. Vészhelyzetben előírásnak megfelelően intézkedik. Vezeti a működte-téshez kapcsolatos dokumentációkat.

A szakképesítéssel rendelkező képes

  • Alkalmazza az épületgépészeti munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat.
  • Működteti és kezeli a hűtéstechnikai hálózatot.
  • Felügyeli és kezeli a működtetéshez használt automatika rendszert, üzemi szerelvé-nyek működését, állapotát.
  • Feltárja a lehetséges biztonságtechnikai problémákat.
  • Dokumentálja az üzem működtetésére vonatkozó adatokat.
  • Üzemelteti és kezeli a hűtéstechnikai központot
  • Feltárja az üzemeltetés során a hőmérséklet, nyomás, teljesítményváltozásokat.
  • Előkészíti a szivárgásvizsgálatokat.
  • Alkalmazza az üzemeltetéshez használt mérőműszereket.
  • Dokumentálja a hűtéssel kapcsolatos feladatokat, mért eredményeket.

Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú végzettség
Szakmai előképzettség:
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama:

Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető képzés időtartama
Óraszám: 150 óra

Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető képzés munkaerő-piaci relevanciája
A mai modern, rohamosan fejlődő világ megköveteli a legnagyobb fokú biztonsági és kör-nyezettudatos technológiák, rendszerek telepítését. Ezen rendszerek üzemeltetéséhez elen-gedhetetlen a megbízható, felelősségtudattal és kellő szakértelemmel rendelkező munka-vállaló. Ilyen a Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető végzetséggel rendelkező szakember is, aki energetikai gépkezelőként helyezkedhet el a munkaerőpiacon.

A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanú-sítvány.

Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont