Gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ 31 761 01)

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000430/2014/A071
A képzés megkezdésének feltételei: alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A gyermek– és ifjúsági felügyelő a gyermeket ellátó intézmény vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket. Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési/gondozási tevékenységeinek elvégzésében. Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, lebonyolítja a gyermekek szabadidős tevékenységét. Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében. Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában. Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételének előkészítésével kapcsolatos teendőket és ellátja a nevelési/gondozási feladatokat. Végzi a munkakör ellátásával kapcsolatos dokumentációs feladatokat.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

 • szakmai etikai szabályok betartására
 • általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazására
 • különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
 • adekvát kommunikációra
 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveg megértésére
 • a gyermekek motiválására
 • segítőkész kapcsolatteremtésre
 • konfliktusmegoldásra
 • érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre
 • az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára
 • gyermekjátékok és sportszerek használatára
 • informatikai és híradástechnikai eszközök használatára
 • különböző rendezvények, akciók lebonyolítására

A szakképesítés szakmai követelménymoduljai:
12046–16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek
10523–16 Gyermekfelügyelői feladatok
10524–16 Gyermek–felügyeleti dokumentációs feladatok

Vizsgára bocsátás feltételei:

 • Az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 • A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
  • Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült, minimum 10 oldalas napló leadása, amit a gyakorlatvezető tanár a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerint értékel. Az értékelést követően a vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal. A napló tartalmazzák 1 oldal terjedelemben az intézmény rövid bemutatását, a gyakorló által megszerzett tapasztalatokat, valamint kliensének/klienseinek rövid élettörténetét.
  • A képzés során összegyűjtött, a gyermekfelügyelet adminisztrációja során használt nyomtatvány–sablonok leadása.
 • A 40 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (20 órás készségfejlesztés és 20 órás segítő kapcsolat kommunikációja).
 • Minimum 100 óra (20%–a a képzőintézmény gyakorló termében, 80%–a tereptanár vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszerhez tartozó intézményben) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, amely magába foglalja a helyi gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátó rendszer megismerését célzó monitorozó órákat is

Vizsgatevékenység: gyakorlati és írásbeli

 • A gyakorlati vizsgatevékenység abban a gyermeket ellátó intézményben, gyermekcsoportokban szervezhető, melyben az összefüggő szakmai gyakorlat volt. A vizsgafeladat időtartama magában foglalja a feladat elvégzésére való felkészülést, a feladat elvégzését, illetve a referátumot.
 • Az írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységekhez segédanyag, segédeszköz biztosítása szükségtelen.

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama iskolarendszeren kívüli képzés esetén: 60 óra, mely nem szervezhető a vizsgázó munkahelyén.

A modulzáró vizsgák feladatteljesítése:

 • a vizsgára bocsátás feltételeiként megjelölt munkák,
 • a leírt alábbi feladatok:
ModulszámaA modul megnevezéseGyakorlati modulzáró vizsgaként elfogadható feladat
12046–16Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvekA képző intézmény által összeállított tételsorból húzott, a demonstrációs teremben végrehajtható gyermekgondozási–ápolási feladatok megoldása
A képző intézmény által összeállított tételsorból húzott, demonstrációs teremben végrehajtható elsősegély nyújtási feladatok megoldása
10523–16Gyermekfelügyelői feladatokEgy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült napló leadása.
A képző intézmény által összeállított írásbeli feladatsor megoldása.
10524–16Gyermek–felügyeleti dokumentációs feladatokA képzés során összegyűjtött, a gyermekfelügyelet adminisztrációja során használt nyomtatvány–sablonok leadása.

Gyermek– és ifjúsági felügyelő tanfolyam díja: 100 000 Ft
A vizsga díja: 40 000 Ft
Óraszám: 350 óra (elm. 210 óra / gyak. 140 óra, az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)