Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó

Ágazat megnevezése: Specializált gép- és járműgyártás
Szakképesítés azonosító száma: 07153009
Szakképesítés megnevezése: Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó
KEOR kód: 0715

Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó képzés munkaterülete
A gumiabroncs-javító és kerék kiegyensúlyozó feladata a gumiabroncsok szerviztevékeny-ségét végző műhely üzemeltetése. A gépjármű kerékpánttal, gumiabronccsal és keréknyo-másfigyelő rendszerekkel, valamint azok tartozékaival kapcsolatos feladatok ellátása a ke-reskedelem, a javítás, a szerelés, a kiegyensúlyozás, a tárolás, a környezetvédelem, a mun-kavédelem területén. A szakemberek a fenti feladatokat önállóan vagy a műhelyben dolgo-zó kollégáikkal együttműködve végzik.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • A kerék gépjárműre való és a gumiabroncs kerékpántra való fel- és leszerelését végzi.
 • Mobil és stabil kiegyensúlyozó gépeken a kerék kiegyensúlyozását végzi.
 • A kerékpánt és gumiabroncs hibáit megállapítja.
 • Gumiabroncs javíthatóságát megállapítja.
 • Gumiabroncs és tömlőjavítást végez.
 • A kerékpánt és gumiabroncs, adott gépjárműre való szerelhetőségét (oldal, forgás-irány) megállapítja.
 • Gondoskodik a gumiabroncs szerviz üzemeltetéséről.
 • Kerékpántokkal, gumiabroncsokkal és azok tartozékaival kereskedik.
 • Új, használt és selejt kerékpántok, gumiabroncsok, és tartozékok szakszerű tárolá-sáról gondoskodik.
 • TPMS kerékszenzort diagnosztizál és programoz. A különböző TPMS szenzorokat az adott típusnak megfelelően szereli.
 • Betartja és betartatja a munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályokat.
 • Ügyfelekkel, ellenőrző hatóságokkal kapcsolatot tart, reklamációt kezel.
 • Számlát készít, pénztárt kezel.
 • Raktárkészletet kezel. Munkájához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat végez.

Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama:

Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó képzés időtartama
Óraszám: 500 óra

Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó képzés munkaerő-piaci relevanciája
A közlekedésbiztonság szempontjából kiemelkedően fontos – időjárási viszonyoktól füg-getlenül – a megfelelő tapadás. A kerekeken keresztül visszük át ugyanis mind a vonzó-erőt, mind a fékerőt, mind az oldalvezető erőt. A megfelelően kiválasztott, jó minőségű gumiabroncs meghatározó a jármű zajkibocsátása és tüzelőanyagfogyasztása szempontjá-ból is. A gumiabroncs kopó és öregedő alkatrész, sőt ideális esetben télen és nyáron másik készletet használunk. Ez egyben azt is jelenti, hogy jelentős a piaci igény a gumiabroncsok szerelésére, javítására és természetesen értékesítésére is.

A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanú-sítvány.

Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont