Fodrász vegyszeres szakember

Ágazat megnevezése: Szépészet
Szakképesítés azonosító száma: 10125001
Szakképesítés megnevezése: Fodrász vegyszeres szakember
KEOR kód: 1012

Fodrász vegyszeres szakember képzés munkaterülete
A fodrász vegyszeres szakember a fodrászüzletben, szalonban hajmosást, hajápolást végez a haj típusának és állapotának megfelelő termékekkel. Jól kommunikálva, a vendég kíván-ságát és az egyéniségét figyelembe véve választja ki, mind a színváltoztató, mind a forma-változtató termékeket. A fodrász vegyszeres szakember szakszerűen használja a színvál-toztató termékeket, technikákat / hajfestés, szőkítés, melírozás / és ezek eszközeit. Tudato-san alkalmazza a formaváltoztató technikákat – tartós hullámosítás, tartós egyenesítés – és az ehhez való termékeket.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • Jól kommunikálva, megfigyeléssel és kikérdezéssel meg tudja állapítani a vendég egyéniségének típusát.
 • Kiválasztja és alkalmazza a megfelelő tisztító, ápoló, szín és formaváltoztató termé-keket és eljárásokat a vegyszeres munka elvégzéséhez.
 • Bőr-/allergia tesztet, végez kémiai hajszínváltoztatás / hajfestés előtt.
 • Diagnosztizál, felismeri a haj és a fejbőr esetleges problémáit, állapotát.
 • Felismeri az egyéniségtípusokat, és ennek megfelelően ajánlást ad a hajszín, hajszí-nek kiválasztásához.
 • Felismeri a vendég alapszíne és a kívánt szín közötti különbséget, és ennek megfele-lően kiválasztja a célnak legmegfelelőbb színváltoztató termékeket.
 • Tudatosan alkalmazza a hajfestékeket és a hajszínezőket, a kívánt célnak, a vendég kívánságának és a haj minőségének a figyelembe vételével.
 • A vendég kívánságát figyelembe véve, felismeri, kiválasztja és professzionális szin-ten tudatosan alkalmazza a megfelelő hajfestési technikát.
 • A vendég kívánságát és a haj minőségét figyelembe véve, tudatosan, biztonsággal választja ki a megfelelő erősségű oxidációs és hajszőkítő termékeket.
 • Kiválasztja és tudatosan alkalmazza a megfelelő szőkítési technikát, a vendég kí-vánságának megfelelően.
 • A vendég kívánságát figyelembe véve kiválasztja és tudatosan alkalmazza a megfe-lelő melírozási technikát és termékeket.
 • A vendég kívánságát, hajtípusát, minőségét figyelembe véve kiválasztja és tudato-san alkalmazza a hidegtartóshullám formaváltoztatásának megfelelő eszközöket, anyagokat és eljárást a kívánt cél elérése érdekében. Biztonsággal választja ki a meg-felelő méretű csavarókat a vendég kívánságának megfelelően. Tudatosan alkalmaz-za a haj típusának megfelelő termékeket és hatóidőket.
 • Kiválasztja és alkalmazza a tartós hajegyenesítés anyagait, hatóidőit a haj típusának és llapotának megfelelően.
 • Minden szolgáltatást követően tanácsot ad a vendégének az otthoni hajápoláshoz, hajformázáshoz.

Fodrász vegyszeres szakember képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

Fodrász vegyszeres szakember képzés időtartama
Óraszám: 1100 óra

Fodrász vegyszeres szakember képzés munkaerő-piaci relevanciája
A fodrászatnak a valóságban három lába van: női fodrászat, férfi fodrászat és a vegysze-res munkák. Ezt az utóbbit még soha nem tanították igazi mélységében, általában a gya-korló fodrászok is több év tapasztalat után tudták biztonsággal használni a különböző vegyszeres eljárásokat a fodrászüzletekben. Ezt a hiányt, igényt lehet pótolni ezzel a szakmai képzéssel, mely mélységben képes felkészíteni, megtanítani a fodrászattal kapcso-latos vegyszeres munkafolyamatokra a szakképesítésre jelentkezőket.

A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanú-sítvány.

Vizsgatevékenység: írásbeli és projektfeladat (gyakorlat)
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont