Önjáró felülettisztító gépkezelő (OKJ 31 853 06)

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000430/2014/A027
A képzés megkezdésének feltételei: alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Önjáró felülettisztító gépkezelő: formailag és tartalmilag értékelhető, dokumentált, bizalmi és lehetőség szerint a megbízó főtevékenységébe illesztett napi, időszakos és alaptakarítás szintű szolgáltatást végez, mely során meghatározott területen, az oda nem való és ott különböző kockázatokat jelentő anyagokat eltávolítja szakszerű módszerekkel, kézi eszközök és a modulleírásban meghatározott önjáró (vezetőüléses) gépek alkalmazásával és tervezett időben.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • megismerni és betartani a rá vonatkozó általános és helyi előírásokat
 • felismerni a burkolatokat és szennyeződéseket, ismerni azok fizikai és kémiai tulajdonságait és képes dönteni a modulban szereplő eljárások és technológiák alkalmazásáról
 • alkalmazni a munkaköréhez tartozó szakmai irányelveket
  előkészíteni az eszköz- és géprendszert és előkészülni a munkavégzésre
 • szakmai utasítások alapján szakszerűen elvégezni a feladatokat
 • eltávolítani a különböző felületekről a nem tapadó és a tapadó szennyeződéseket
 • fertőtleníteni a felületeket
 • elvégezni a gépek és eszközök felhasználói szintű karbantartását
 • dokumentáltan átadni a kész területet

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljai:
11846-16 Tisztítás-technológiai eljárások és technológiák I
11847-16 Önjáró felülettisztító(vezetőüléses) gépkezelői ismeretek

Vizsgára bocsátás feltételei:

 • előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele

Vizsgatevékenység: gyakorlati

Önjáró felülettisztító gépkezelő tanfolyam díja: 70 000 Ft
A vizsga díja: 40 000 Ft
Óraszám: 210 óra (elm. 63 óra / gyak. 147 óra)