Faipari gépkezelő

Ágazat megnevezése: Fa-és bútoripar
Szakképesítés azonosító száma: 07223011
Szakképesítés megnevezése: Faipari gépkezelő
KEOR kód: 0722

Faipari gépkezelő képzés munkaterülete
A faiparban előforduló forgácsoló gépeket biztonságosan és szakszerűen kezeli, a vonatkozó munkavédelmi előírások betartásával. Beállítja és működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket, szerszámokat és berendezéseket. Elvégezi a gépkarbantartási feladatokat. Értelmezi a gyártási utasításokat, az egyedi és sorozatgyártásban előállított termékek alkatrészeit műszaki rajz vagy egyéb utasítás alapján elkészíti. Gyártási dokumentáció alapján tömörfa és lapalkatrészek megmunkálását végzi faipari alapgépekkel. Munkája során a számítógép által vezérelt CNC gépeket is alkalmazza. Ismeri a fontosabb CAD/CAM-programok működését. A faiparban gyártott egyszerű és összetett termékek alkatrészeinek, részegységeinek CNC megmunkálási műveleteit végzi az előírt pontossággal műszaki rajz alapján. Az alkatrészek méretét és minőségét ellenőrzi.

A szakképesítéssel rendelkező képes

  • Faipari gépkezelő munkája során figyelembe veszi a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat, szabályokat.
  • Olvassa és értelmezi az adott faipari műszaki rajzokat és gyártási dokumentumokat, utasításokat.
  • Kiválasztja és használja az adott megmunkálási művelet elvégzéséhez szükséges gépeket, szerszámokat, eszközöket, berendezéseket és elvégzi a forgácsolás műveleteit.
  • Megrajzolja az adott termék egyszerű alkatrészének rajzát CAD/CAM szoftverek segítségével.
  • Adott faipari termék egyszerű és összetett alkatrészének CNC gépen történő gyártásához számítógépes programot ír.
  • CNC megmunkáló gépen legyártja az adott alkatrészt.
  • Gyártás közbeni és gyártás utáni méret- és minőségellenőrzést végez a megfelelő mérőeszközökkel.

Faipari gépkezelő képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

Faipari gépkezelő képzés időtartama
Óraszám: 700 óra

Faipari gépkezelő képzés munkaerő-piaci relevanciája
A faipari ágazat fejlődése ma már nem csak a nagyvállalatoknál, hanem a közép-, és kisvállalkozásoknál is magával hozza a korszerű, modern gépi technológiák és a számítógép által vezérelt CNC gépek elterjedését, melyek működtetése az alapvető faipari ismeretek mellett megkívánja a speciális szakértelmet is. Az ipar kifejezett igénye a speciális szakértelemmel rendelkező munkaerő megjelenése, amely hagyományos faipari gépek mellett a korszerű CNC gépek kezelését is ismeri.

A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Vizsgatevékenység: gyakorlati és írásbeli vizsga
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont