Élelmiszer-, vegyiáru eladó (OKJ 31 341 05)

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000430/2014/A008
A képzés megkezdésének feltételei: alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A kereskedelmi egységekben kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

 • Segíteni az árubeszerzést
 • Átvenni az árut
 • Készletezési, raktározási feladatokat végezni
 • a korszerű eladói technikák alkalmazásával magyar és idegen nyelven kiszolgálni a vásárlót
 • alkalmazni az eladóval szemben támasztott viselkedési formákat és magatartási szabályokat
 • szakszerűen használni a kereskedelmi munkát segítő gépi berendezéseket
 • a kereskedelmi egységben használatos bizonylatokat kitölteni és kezelni
 • értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat végezni
 • pénztárgépet kezelni,
 • az ellenérték elszámolás során készpénzes, és készpénzkímélő fizetési módokat használni,
 • Értékesítési tevékenységet végezni
 • kereskedelmi egységet szabályszerűen üzemeltetni

A szakképesítés szakmai követelménymoduljai:
11992-16 Kereskedelmi ismeretek
11691-16 Eladástan
10028-16 Az élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása

Vizsgára bocsátás feltételei:

 • előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Vizsgatevékenység: gyakorlati és szóbeli

Az Élelmiszer-, vegyiáru eladó tanfolyam díja: 90 000 Ft
A vizsga díja: 40 000 Ft
Óraszám: 240 óra (elm. 72 óra / gyak. 168 óra)