Élelmiszer-eladó

Ágazat megnevezése: Kereskedelem
Szakképesítés azonosító száma: 04163011
Szakképesítés megnevezése: Élelmiszer-eladó
KEOR kód: 0416

Élelmiszer-eladó képzés munkaterülete
Az Élelmiszer eladó tájékoztatja és kiszolgálja a vásárlókat. Kreatívan, ízlésesen, mindig a legjobb minőséget biztosítva helyezi ki, a szezonalitásnak megfelelően a termékcsoportokat. Megfelelően kezeli és tárolja az élelmiszereket. Segít a pultépítésben, ismeri és alkalmazza a csomagolás nélküli élelmiszerek pultos értékesítésének szabályait. Ismeri és a munkája során használja az élelmiszer csomagolási eljárásokat. Tudatos szakemberként, digitális eszközök használatával biztosítja a készletpontosságot, a helyes fogyasztói ár feltüntetését. Szaksze-rűen kezeli a munkáját segítő analóg és digitális berendezéseket. Betartja a munkavédelmi, környezetvédelmi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági előírásokat. Biztosítja az élelmiszer érté-kesítéshez kapcsolódó jogszerű panaszkezelést. Ismeri a speciális táplálkozási igényt kielégí-tő termékeket és képes ezek szakszerű bemutatására és a vásárlóknak történő ajánlására. Felelősséget vállal az általa átadott termék információk megfelelőségéről.

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • közreműködni az áruátvétel folyamatában
 • részt venni az élelmiszerek raktározásában, eladásra történő előkészítésében
 • részt venni a készletgazdálkodásban, az optimális készletnagyság fenntartásá-ban
 • áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben
 • az árut jellegének megfelelően készíti elő, szeleteli, darabolja, kiméri, majd be-csomagolni a vevő részére
 • kialakítani az üzlet polcképét, árufeltöltést végezni. Képes az előre elkészített polctükör/ kihelyezési térképét használni
 • kialakítani a termékek pultban történő elhelyezését
 • vezetni az élelmiszerkereskedelemben használt dokumentumokat, bizonylatokat
 • alkalmazni az élelmiszer biztonsági, higiéniai, munkabiztonsági, környezetvé-delmi szabályokat az áruforgalmi tevékenység minden szakaszában
 • összeállítani az ár címkéket, feliratokat a kihelyezéshez. Fogyasztói árat számol-ni
 • megfelelő módszerekkel kezeli a vásárlói észrevételeket, panaszokat
 • akciós fogyasztói árat számolni

Élelmiszer-eladó képzés megkezdésének feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

Élelmiszer-eladó képzés időtartama
Óraszám: 80 óra

Élelmiszer-eladó képzés munkaerő-piaci relevanciája
A fokozatosan előre törő online és a diszkont jellegű értékesítési csatornákkal a hagyomá-nyos kereskedelmi szereplők csak a jól képzett munkaerővel, specializált választékkal ve-hetik fel a versenyt. Kiemelkedő szerephez jut az élelmiszerek megjelenítése, a vevő és az eladó közötti interakció, a kommunikáció, az áruismeret. Az élelmiszer-eladó szakképesí-tést megszerzőknek ismerniük kell a hagyományos és a modern készletgazdálkodás, áru-forgalom alapjait a leghatékonyabb működés és a versenyképesség érdekében. A képzés különösen fontos az alacsony lélekszámú településeken működő vagy a 200 m2 -nél kisebb alapterületű élelmiszerkereskedések tulajdonosai, alkalmazottai, valamint minden élelmi-szer jellegű üzlet nyitását tervező vállalkozó számára. Az optimalizált képzési idő lehető-séget ad a termelői boltot nyitó gazdáknak is, akik nem fő tevékenységként végzik a keres-kedelmet.

A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanú-sítvány.

Vizsgatevékenység: gyakorlati és írásbeli vizsga
Vizsga: Képesítő vizsga (képesítő bizonyítvány)
Helyszín: akkreditált vizsgaközpont