Elektromechanikai műszerész (OKJ 34 522 01)

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000430/2014/A039
A képzés megkezdésének feltételei: alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Elektromos, elektronikus, távközlési és ügyvitel-technikai készülékek, berendezések és műszerek bemérését, javítását és karbantartását végzi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használni
 • terveket, műszaki leírásokat olvasni, értelmezni
 • munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat alkalmazni
 • kiválasztani a munkafolyamathoz szükséges eszközöket, szerszámokat, készülékeket
 • fém és műanyag munkadarabokat megmunkálni (vágás, fúrás, forgácsolás, hajlítás, reszelés)
 • kisgépeket, kéziszerszámokat használni a technológiai alapműveleteknél
 • betartani és betartatni a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat
 • ügyfélkapcsolati tevékenységeket végezni
 • vállalkozást indítani, működtetni
 • hibát feltárni, hibát javítani
 • megrendelést, árajánlatot készíteni
 • elektromos elvi és huzalozási kapcsolási rajzot olvasni és értelmezni
 • berendezések gépkönyveit használni, az üzembe helyezési utasításokat betartani
 • elektromos feladatokat végezni
 • NYÁK-lemezt készíteni
 • elvégezni a bekötéseket, huzalozásokat
 • ellenőrizni, szükség szerint javítani vagy kicserélni a vezérlőpanelt, elektromos alkatrészt
 • villamos mennyiségeket mérni
 • villamos biztonságtechnikai méréseket végezni

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljai:
10007-12 Informatikai és műszaki alapok
10008-12 Ügyfél-kommunikáció
10006-12 Elektromechanikai ismeretek
11497-12 Foglalkoztatás I
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Vizsgára bocsátás feltételei:

 • előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele

Vizsgatevékenység: gyakorlati, írásbeli és szóbeli

Elektromechanikai műszerész tanfolyam díja: 300 000 Ft
A vizsga díja: 40 000 Ft
Óraszám: 900 óra (elm. 270 óra / gyak. 630 óra)