Automatikai technikus (OKJ 54 523 01)

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000430/2014/A040
A képzés megkezdésének feltételei: érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Az automatikai technikus feladata az automatizált gépek, berendezések és rendszerek szerelése, üzembehelyezése, karbantartása és javítása. Ismeri és alkalmazza a méréstechnikai elveket és eszközöket. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai előírásokat. Alkalmazza a pneumatikai, elektropneumatikai és hidraulikai elemeket. PLC programot ír, módosít, bevonja a PLC-t a hibakeresés folyamatába. Ipari robotok beállítása, programozása alapszinten. NC gépek hibadiagnosztikája, javítása, Elektronikus villamos hajtások telepítése, beüzemelése, üzemeltetése.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • üzembe helyezni az automatikai berendezést
 • automatikai berendezéseket üzemeltetni, javítani, karbantartani
 • automatikai berendezéseken műszeres méréseket végezni
 • készülék-átalakítási munkákat végezni
 • részt venni az új technológiák bevezetésében
 • magas automatizáltságú berendezéseket kezelni
 • karbantartási, javítási munkákat irányítani
 • PLC programozást végezni
 • paramétereket beállítani, diagnosztizálni
 • hidraulikai eszközöket telepíteni, üzemeltetni
 • pneumatikai, elektropneumatikai eszközöket telepíteni, üzemeltetni
 • ipari robotokat beállítani, alapszinten programozni
 • NC gépeken hibát diagnosztizálni, és alapvető beállításokat elvégezni
 • Elektronikus villamos hajtásokat telepíteni, beüzemelni, üzemeltetni

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljai:
10007-16 Informatikai és műszaki alapok
10005-16 Villamosipari alaptevékenységek
10003-16 Irányítástechnikai alapok
10004-16 Pneumatikus és hidraulikus rendszerek
10002-16 Ipari gyártórendszerek
10001-16 Ipari folyamatok irányítása PLC-vel
11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Vizsgára bocsátás feltételei:

 • előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele

Vizsgatevékenység: gyakorlati, írásbeli és szóbeli

Automatikai technikus tanfolyam díja: 300 000 Ft
A vizsga díja: 40 000 Ft
Óraszám: 900 óra (elm. 360 óra / gyak. 540 óra)